Siêu Thị Mạng phân phối switch Cisco catalyst 3850 chính hãng cho công trình dự án

Cisco Catalyst 3850 với nhận một công tắc truy cập giúp bạn sẵn sàng cho 802.11ac Wave 2 và các công nghệ mới khác đang có mặt ở đây ngày hôm nay hoặc đến với bạn vào ngày mai. Thiết bị chuyển mạch mạng multigigabit và 10-Gbps Stackable Catalyst cung cấp cho bạn dây và không dây với nhau để bạn có thể mở rộng quy mô và bảo vệ các khoản đầu tư của mình.

Bộ chuyển đổi Catalyst 3850 mang lại cho bạn khả năng truy cập hội tụ thông minh, đơn giản và bảo mật cao với bộ điều khiển không dây tích hợp. Hỗ trợ tới 100 điểm truy cập và 2000 máy khách không dây trên mỗi thực thể chuyển mạch (switch hoặc stack).

Switch Cisco catalyst 3850, core switch cisco 3850 24 ports, 48 ports chính hãng giá rẻ

Hỗ trợ 802.11ac Wave 2 với công nghệ Catalyst Multigigabit và nhận được tốc độ vượt quá 1 Gigabit trên các loại cáp 5e / 6 hiện có. Bộ chuyển mạch Cisco 3850 có các cổng đa cổng để hỗ trợ tốc độ 1, 2.5, 5 và 10 Gbps trên các mô hình được chọn.

Cấp nguồn cho các giải pháp của bạn với sự hỗ trợ PoE và PoE + để cung cấp tới 30W công suất mỗi cổng hoặc 60W công suất trên mỗi cổng với UPOE. Loại bỏ sự cần thiết phải bổ sung các hệ thống cáp và mạch điện để cấp nguồn cho các điểm truy cập và điện thoại IP của bạn.

Switch Cisco catalyst 3850, core switch cisco 3850 24 ports, 48 ports chính hãng giá rẻ

WS-C3850-12S-E Cisco Catalyst 3850 12 Port GE SFP IP Services
WS-C3850-12S-S Cisco Catalyst 3850 12 Port GE SFP IP Base
WS-C3850-12X48U-E Cisco Catalyst 3850 48 Port (12 mGig+36 Gig) UPoE IPServices
WS-C3850-12X48U-E Cisco Catalyst 3850 48 Port (12 mGig+36 Gig) UPoE IPServices
WS-C3850-12X48U-L Cisco Catalyst 3850 48 Port (12 mGig+36 Gig) UPoE LAN Base
WS-C3850-12X48U-L Cisco Catalyst 3850 48 Port (12 mGig+36 Gig) UPoE LAN Base
WS-C3850-12X48U-S Cisco Catalyst 3850 48 Port (12 mGig+36 Gig) UPoE IP Base
WS-C3850-12X48U-S Cisco Catalyst 3850 48 Port (12 mGig+36 Gig) UPoE IP Base
WS-C3850-12X48UW-S Cisco Catalyst 3850 48 port(12 mGig) UPOE IPB with 5 AP Lic
WS-C3850-12XS-E Cisco Catalyst 3850 12 Port 10G Fiber Switch IP Services
WS-C3850-12XS-S Cisco Catalyst 3850 12 Port 10G Fiber Switch IP Base
WS-C3850-16XS-E Cisco Catalyst 3850 16 Port 10G Fiber Switch IP Services
WS-C3850-16XS-S Cisco Catalyst 3850 16 Port 10G Fiber Switch IP Base
WS-C3850-24P-E Cisco Catalyst 3850 24 Port PoE IP Services
WS-C3850-24P-L Cisco Catalyst 3850 24 Port PoE LAN Base
WS-C3850-24P-S Cisco Catalyst 3850 24 Port PoE IP Base
WS-C3850-24P-S-RF Cisco Catalyst 3850 24 Port PoE IP Base REMANUFACTURED
WS-C3850-24PW-S Cisco Catalyst 3850 24 Port PoE with 5 AP license IP Base
WS-C3850-24S-E Cisco Catalyst 3850 24 Port GE SFP IP Services
WS-C3850-24S-S Cisco Catalyst 3850 24 Port GE SFP IP Base
WS-C3850-24T-E Cisco Catalyst 3850 24 Port Data IP Services
WS-C3850-24T-E-RF Cisco Catalyst 3850 24 Port Data IP Services REMANUFACTURED
WS-C3850-24T-L Cisco Catalyst 3850 24 Port Data LAN Base
WS-C3850-24T-S Cisco Catalyst 3850 24 Port Data IP Base
WS-C3850-24U-E Cisco Catalyst 3850 24 Port UPOE IP Services
WS-C3850-24U-L Cisco Catalyst 3850 24 Port UPOE LAN Base
WS-C3850-24U-S Cisco Catalyst 3850 24 Port UPOE IP Base
WS-C3850-24UW-S Cisco Catalyst 3850 24 Port UPOE with 5 AP licenses IP Base
WS-C3850-24XS-E Cisco Catalyst 3850 24 Port 10G Fiber Switch IP Services
WS-C3850-24XS-S Cisco Catalyst 3850 24 Port 10G Fiber Switch IP Base
WS-C3850-24XU-E Cisco Catalyst 3850 24 mGig Port UPoE IP Services
WS-C3850-24XU-E Cisco Catalyst 3850 24 mGig Port UPoE IP Services
WS-C3850-24XU-L Cisco Catalyst 3850 24 mGig Port UPoE LAN Base
WS-C3850-24XU-L Cisco Catalyst 3850 24 mGig Port UPoE LAN Base
WS-C3850-24XU-S Cisco Catalyst 3850 24 mGig Port UPoE IP Base
WS-C3850-24XU-S Cisco Catalyst 3850 24 mGig Port UPoE IP Base
WS-C3850-24XUW-S Cisco Catalyst 3850 24 mGig Port UPOE IP Base 5 AP License
WS-C3850-32XS-E Cisco Catalyst 3850 32 Port 10G Fiber Switch IP Services
WS-C3850-32XS-S Cisco Catalyst 3850 32 Port 10G Fiber Switch IP Base
WS-C3850-48F-E Cisco Catalyst 3850 48 Port Full PoE IP Services
WS-C3850-48F-L Cisco Catalyst 3850 48 Port Full PoE LAN Base
WS-C3850-48F-S Cisco Catalyst 3850 48 Port Full PoE IP Base
WS-C3850-48P-E Cisco Catalyst 3850 48 Port PoE IP Services
WS-C3850-48P-L Cisco Catalyst 3850 48 Port PoE LAN Base
WS-C3850-48P-S Cisco Catalyst 3850 48 Port PoE IP Base
WS-C3850-48PW-S Cisco Catalyst 3850 48 Port Full PoE w/ 5 AP license IP Base
WS-C3850-48T-E Cisco Catalyst 3850 48 Port Data IP Services
WS-C3850-48T-L Cisco Catalyst 3850 48 Port Data LAN Base
WS-C3850-48T-S Cisco Catalyst 3850 48 Port Data IP Base
WS-C3850-48U-E Cisco Catalyst 3850 48 Port UPOE IP Services
WS-C3850-48U-L Cisco Catalyst 3850 48 Port UPOE LAN Base
WS-C3850-48U-S Cisco Catalyst 3850 48 Port UPOE IP Base
WS-C3850-48UW-S Cisco Catalyst 3850 48 Port UPOE with 5 AP licenses IP Base
WS-C3850-48W-S Cisco Catalyst 3850 48 Port PoE with 5 AP licenses IP Base
WS-C3850-48XS-E Cisco Catalyst 3850 48 Port 10G Fiber Switch IP Services
WS-C3850-48XS-F-E Cisco Catalyst 3850 48 Port 10G Fiber Switch IP Services
WS-C3850-48XS-F-S Cisco Catalyst 3850 48 Port 10G Fiber Switch IP Base
WS-C3850-48XS-S Cisco Catalyst 3850 48 Port 10G Fiber Switch IP Base

Bảng giá List (USD) switch Cisco catalyst 3850 chính hãng

STT Mã sản phẩm (Patch) Mô tả ngắn sản phẩm Cisco Catalyst 3650 Series Giá List (USD)
1 WS-C3650-24PS-S Cisco Catalyst 3650 24 Port PoE 4x1G Uplink IP Base 6,256
2 WS-C3850-48P-L Cisco Catalyst 3850 48 Port PoE LAN Base 13,430
3 WS-C3850-48T-S Cisco Catalyst 3850 48 Port Data IP Base 13,979
4 WS-C3850-24T-S Cisco Catalyst 3850 24 Port Data IP Base 7,923
5 WS-C3850-48P-E Cisco Catalyst 3850 48 Port PoE IP Services 25,434
6 WS-C3850-24P-L Cisco Catalyst 3850 24 Port PoE LAN Base 7,758
7 WS-C3850-48T-L Cisco Catalyst 3850 48 Port Data LAN Base 11,443
8 WS-C3850-24P-E Cisco Catalyst 3850 24 Port PoE IP Services 13,743
9 WS-C3850-48P-S Cisco Catalyst 3850 48 Port PoE IP Base 15,837
10 WS-C3850-24T-L Cisco Catalyst 3850 24 Port Data LAN Base 6,705
11 WS-C3850-48T-E Cisco Catalyst 3850 48 Port Data IP Services 23,599
12 WS-C3850-24P-S Cisco Catalyst 3850 24 Port PoE IP Base 8,932
13 WS-C3850-24T-E Cisco Catalyst 3850 24 Port Data IP Services 12,746
14 WS-C3850-48F-E Cisco Catalyst 3850 48 Port Full PoE IP Services 26,753
15 WS-C3850-48F-S Cisco Catalyst 3850 48 Port Full PoE IP Base 17,011
16 WS-C3850-48F-L Cisco Catalyst 3850 48 Port Full PoE LAN Base 14,694
17 WS-C3850-48U-S Cisco Catalyst 3850 48 Port UPOE IP Base 17,057
18 WS-C3850-12S-S Cisco Catalyst 3850 12 Port GE SFP IP Base 12,156
19 WS-C3850-12S-E Cisco Catalyst 3850 12 Port GE SFP IP Services 14,565
20 WS-C3850-24S-E Cisco Catalyst 3850 24 Port GE SFP IP Services 28,957
21 WS-C3850-24S-S Cisco Catalyst 3850 24 Port GE SFP IP Base 24,518
22 WS-C3850-12X48U-S Cisco Catalyst 3850 48 Port (12 mGig+36 Gig) UPoE IP Base 18,846
23 WS-C3850-24XS-S Cisco Catalyst 3850 24 Port 10G Fiber Switch IP Base 28,899
24 WS-C3850-24XS-E Cisco Catalyst 3850 24 Port 10G Fiber Switch IP Services 33,591
25 WS-C3850-12XS-E Cisco Catalyst 3850 12 Port 10G Fiber Switch IP Services 21,781
26 WS-C3850-12XS-S Cisco Catalyst 3850 12 Port 10G Fiber Switch IP Base 19,487
27 WS-C3850-24XU-S Cisco Catalyst 3850 24 mGig Port UPoE IP Base 17,069
28 WS-C3850-48XS-S Cisco Catalyst 3850 48 Port 10G Fiber Switch IP Base 33,775
29 WS-C3850-24PW-S Cisco Catalyst 3850 24 Port PoE with 5 AP license IP Base 9,540
30 WS-C3850-48PW-S Cisco Catalyst 3850 48 Port Full PoE w/ 5 AP license IP Base 17,712
31 WS-C3850-48U-E Cisco Catalyst 3850 48 Port UPOE IP Services 26,661
32 WS-C3850-24U-S Cisco Catalyst 3850 24 Port UPOE IP Base 9,557
33 WS-C3850-24U-E Cisco Catalyst 3850 24 Port UPOE IP Services 14,327
34 WS-C3850-48U-L Cisco Catalyst 3850 48 Port UPOE LAN Base 14,671
35 WS-C3850-24U-L Cisco Catalyst 3850 24 Port UPOE LAN Base 8,436
36 WS-C3850-48P-E-WS Cisco Catalyst 3850 48 Port PoE IP Services REFURBISHED 21,000
37 WS-C3850-48T-E-WS Cisco Catalyst 3850 48 Port Data IP Services REFURBISHED 19,500
38 WS-C3850-24UW-S Cisco Catalyst 3850 24 Port UPOE with 5 AP licenses IP Base 10,228
39 WS-C3850-48W-S Cisco Catalyst 3850 48 Port PoE with 5 AP licenses IP Base 15,840
40 WS-C3850-48UW-S Cisco Catalyst 3850 48 Port UPOE with 5 AP licenses IP Base 17,717
41 WS-C3850-12X48U-L Cisco Catalyst 3850 48 Port (12 mGig+36 Gig) UPoE LAN Base 16,138
42 WS-C3850-12X48U-E Cisco Catalyst 3850 48 Port (12 mGig+36 Gig) UPoE IPServices 28,392
43 WS-C3850-16XS-E Cisco Catalyst 3850 16 Port 10G Fiber Switch IP Services 21,095
44 WS-C3850-16XS-S Cisco Catalyst 3850 16 Port 10G Fiber Switch IP Base 18,960
45 WS-C3850-32XS-S Cisco Catalyst 3850 32 Port 10G Fiber Switch IP Base 29,255
46 WS-C3850-32XS-E Cisco Catalyst 3850 32 Port 10G Fiber Switch IP Services 33,615
47 WS-C3850-24XUW-S Cisco Catalyst 3850 24 mGig Port UPOE IP Base 5 AP License 18,010
48 WS-C3850-12X48UW-S Cisco Catalyst 3850 48 port(12 mGig) UPOE IPB with 5 AP Lic 19,414
49 WS-C3850-24XU-L Cisco Catalyst 3850 24 mGig Port UPoE LAN Base 16,126
50 WS-C3850-24XU-E Cisco Catalyst 3850 24 mGig Port UPoE IP Services 22,029
51 WS-C3850-48XS-E Cisco Catalyst 3850 48 Port 10G Fiber Switch IP Services 43,395
52 WS-C3850-48XS-F-E Cisco Catalyst 3850 48 Port 10G Fiber Switch IP Services 35,890
53 WS-C3850-48XS-F-S Cisco Catalyst 3850 48 Port 10G Fiber Switch IP Base 27,290
Hotline Báo giá - Hỗ trợ 24/7


Giao hàng vận chuyển tận nơi
Mua hàng tại Siêu Thị Mạng đảm bảo 100% sản phẩm chính hãng. Cam kết bồi thường 100 lần giá trị đơn hàng nếu phát hiện hàng kém chất lượng.

Để tránh mua phải sản phẩm thiết bị mạng kém chất lượng, Hãy mua sản phẩm tại nhà phân phối chính hãng uy tín, để đảm bảo chất lượng sản phẩm là chính hãng.
download datasheet tài liệu hãng

Dạy tennis cơ bản Dạy tennis nâng cao Dạy tennis cho trẻ em

Câu hỏi thường gặp trước khi mua hàng

✓ Trả lời: Tất cả sản phẩm do chúng tôi phân phối được nhập khẩu chính hãng đầy đủ giấy tờ CO,CQ tờ khai hải quan... Siêu Thị Mạng luôn tâm niệm chữ Tín quý hơn Vàng.
✓ Trả lời: Đội ngũ kỹ thuật và kỹ sư bán hàng của chúng tôi luôn hỗ trợ bạn mọi lúc mọi nơi tất cả các ngày trong tuần 24/7.
✓ Trả lời: Siêu Thị Mạng là nhà phân phối sản phẩm Cisco, Juniper, Cablexa chính hãng uy tín danh tiếng tại thị trường Việt Nam. Siêu Thị Mạng luôn tiên phong cung cấp các giải pháp tích hợp trước và sau bán hàng nhằm giúp khách hàng tối ưu hóa chi phí, hiệu quả và tiết kiệm thời gian. Với kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực phân phối thiết bị mạng chúng tôi luôn mang đến các sản phẩm, dịch vụ chất lượng tốt nhất với phong cách phục vụ chuyên nghiệp, tận tâm đã được hàng ngàn khách hàng trên cả nước hợp tác và tín nhiệm.
✓ Trả lời: Cho dù bạn ở đâu? chúng tôi luôn sẵn sàng được phục vụ nhu cầu của bạn với chế độ giao hàng và thanh toán linh hoạt.