Các loại bộ chuyển nguồn 48Vdc-24Vdc / 220Vdc-24Vdc /220Vdc-48Vdc / 24Vdc-48Vdc 10A, 20A, 30A, 40A, 50A, 60A, 100A DC DC Converter

Các loại bộ chuyển nguồn 48Vdc-24Vdc / 220Vdc-24Vdc /220Vdc-48Vdc / 24Vdc-48Vdc 10A DC DC ConverterBộ chuyển nguồn 220vdc-48vdc hay Bộ chuyển nguồn converter DC 220vdc-48vdc 10A, 20A, 30A dùng cho các thiết bị sử dụng nguồn điện DC rất an toàn chống chập cháy tuyệt vời.

 • Bộ chuyển đổi DC-DC của bộ chuyển đổi công suất cao 220vdc-48vdc 10A được thiết kế đặc biệt để đáp ứng các yêu cầu của tất cả các loại thiết bị thông tin liên lạc của các bộ phận truyền thông và điện lực.
 • DC-DC Converter của bộ chuyển đổi nguồn cao 220vdc-48vdc 10A áp dụng công nghệ chuyển đổi tần số cao và có nhiều điểm tốt, bao gồm ổn định điện áp chính xác cao, nhiễu đầu ra thấp, khả năng chống nhiễu mạnh, âm lượng nhỏ, trọng lượng nhẹ, đẹp bên ngoài hình dạng, v.v.
 • Bộ chuyển đổi DC-DC của bộ chuyển đổi công suất cao 220vdc-48vdc 10A là cấu hình lý tưởng cung cấp năng lượng cho các thiết bị truyền thông của các cấp điện áp khác nhau

Bộ chuyển nguồn DC 220vdc-48vdc 10A

 • Bộ chuyển đổi DC-DC của bộ chuyển đổi công suất cao 220vdc-48vdc 10A được thiết kế đặc biệt để đáp ứng các yêu cầu của tất cả các loại thiết bị thông tin liên lạc của các bộ phận truyền thông và điện
 • Bộ chuyển đổi DC-DC của bộ chuyển đổi công suất cao 220vdc-48vdc 10A là cấu hình lý tưởng cung cấp năng lượng cho các thiết bị truyền thông của các cấp điện áp khác nhau

Bộ chuyển nguồn DC 220vdc-48vdc 20A

 • Bộ chuyển đổi DC-DC của bộ chuyển đổi công suất cao 220vdc-48vdc 20A được thiết kế đặc biệt để đáp ứng các yêu cầu của tất cả các loại thiết bị thông tin liên lạc của bộ phận truyền thông và điện lực.
 • DC-DC Converter của bộ chuyển đổi công suất cao 220vdc-48vdc 20A áp dụng công nghệ chuyển đổi tần số cao và có nhiều điểm tốt, bao gồm ổn định điện áp chính xác cao, nhiễu đầu ra thấp, khả năng chống nhiễu mạnh, âm lượng nhỏ, trọng lượng nhẹ, đẹp bên ngoài hình dạng, v.v.
 • Bộ chuyển đổi DC-DC của bộ chuyển đổi công suất cao 220vdc-48vdc 20A là cấu hình lý tưởng cung cấp năng lượng cho các thiết bị truyền thông của các cấp điện áp khác nhau

Công dụng của Bộ chuyển nguồn converter DC 220vdc-48vdc 20A

 • Bộ chuyển đổi DC-DC của bộ chuyển đổi công suất cao 220vdc-48vdc 20A được thiết kế đặc biệt để đáp ứng các yêu cầu của tất cả các loại thiết bị thông tin liên lạc của bộ phận truyền thông và điện lực
 • Bộ chuyển đổi DC-DC của bộ chuyển đổi công suất cao 220vdc-48vdc 20A là cấu hình lý tưởng cung cấp năng lượng cho các thiết bị truyền thông của các cấp điện áp khác nhau

Bộ chuyển nguồn converter DC 220vdc-48vdc 30A

 • Bộ chuyển đổi DC-DC của bộ chuyển đổi công suất cao 220vdc-484vdc 30A được thiết kế đặc biệt để đáp ứng các yêu cầu của tất cả các loại thiết bị thông tin liên lạc của bộ phận truyền thông và điện lực.
 • DC-DC Converter của bộ chuyển đổi nguồn cao 220vdc-48vdc 30A áp dụng công nghệ chuyển đổi tần số cao và có nhiều điểm tốt, bao gồm ổn định điện áp độ chính xác cao, độ ồn đầu ra thấp, khả năng chống nhiễu mạnh, âm lượng nhỏ, trọng lượng nhẹ, bên ngoài đẹp hình dạng, v.v.
 • Bộ chuyển đổi DC-DC của bộ chuyển đổi công suất cao 220vdc-48vdc 30A là cấu hình lý tưởng cung cấp năng lượng cho các thiết bị truyền thông của các cấp điện áp khác nhau

Công dụng Bộ chuyển nguồn converter DC 220vdc-48vdc 30A

 • Bộ chuyển đổi DC-DC của bộ chuyển đổi công suất cao 220vdc-48vdc 30A được thiết kế đặc biệt để đáp ứng các yêu cầu của tất cả các loại thiết bị thông tin liên lạc của bộ phận truyền thông và điện lực
 • Bộ chuyển đổi DC-DC của bộ chuyển đổi công suất cao 220vdc-48vdc 30A là cấu hình lý tưởng cung cấp năng lượng cho các thiết bị truyền thông của các cấp điện áp khác nhau

Sử dụng Bộ chuyển nguồn DC 10A 20A 30A

 1. Đầu vào và đầu ra của Bộ chuyển nguồn converter DC hoàn toàn cách ly, an toàn và đáng tin cậy.
 2. Bộ chuyển nguồn converter DC có chế độ điều khiển dòng trước và cấu trúc tôpô mạch ổn định & đáng tin cậy.
 3. Bộ chuyển nguồn converter DC với các bộ phận quan trọng đều áp dụng các thành phần nhập khẩu và các chỉ số kỹ thuật chính cao hơn nhiều so với các tiêu chuẩn quốc gia liên quan
 4. Bộ chuyển nguồn converter DC có các chức năng bảo vệ toàn diện, bảo vệ quá áp / thấp đầu ra, quá dòng, ngắn mạch và quá nhiệt cho toàn bộ cơ thể
 5. Bộ chuyển nguồn converter DC áp dụng công nghệ cân bằng dòng điện tự động no-master, có thể kết nối song song, thuận tiện để mở rộng công suất
 6. Bộ chuyển nguồn converter DC với đầu vào AC và DC có sẵn, và AC và DC có thể được cách ly hoàn toàn bằng điện