Juniper ACX Series Routers

Juniper ACX Series Routers

Bộ định tuyến Juniper ACX Series Metro như Juniper ACX500, Juniper ACX1000, Juniper ACX2000Juniper ACX4000 bổ sung thông tin vận hành cho môi trường metro, cung cấp tùy chọn triển khai cơ sở hạ tầng quang gói, Ethernet metro hoặc IP/MPLS. Công nghệ đồng bộ hóa có độ chính xác cao, tính năng bảo mật hàng đầu và tính sẵn sàng cao nâng cao QoE, trong khi OAM mở rộng, quản lý SLA nâng cao tích hợp và khả năng triển khai không chạm giúp giảm TCO. Các nền tảng ACX500, ACX1000, ACX2000 và ACX4000 giải quyết nhiều trường hợp sử dụng của nhà cung cấp dịch vụ, bao gồm kinh doanh, kiến ​​trúc truy cập phân tán cáp, cáp quang dân dụng và đường trục di động, cũng như các ứng dụng doanh nghiệp cho các tiện ích điện, dầu khí, khai thác mỏ, vận tải , và các ngành công nghiệp quốc phòng và an toàn công cộng.

Các sản phẩm nổi bật dòng Juniper ACX series

ACX500-AC ACX500 indoor unit 2x1GbE (SFP) + 4x1GbE (combo) with single AC power supply, 1 U, temperature hardened, passive cooling, rack mounting options, PoE support, Junos OS
ACX500-DC ACX500 indoor unit 2x1GbE (SFP) + 4x1GbE (combo) with single DC power supply, 1 U, temperature hardened, passive cooling, rack mounting options, PoE support, Junos OS
ACX500-O-AC ACX500 outdoor unit 3x1GbE (SFP) + 3x1GbE (Cu) with single AC power supply, IP65-compliant for outdoor installation, pole/wall mounting options, no Power over Ethernet (PoE) support, Junos OS
ACX500-O-DC ACX500 outdoor unit 3x1GbE (SFP) + 3x1GbE (Cu) with single DC power supply, IP65-compliant for outdoor installation, pole/wall mounting options, no PoE support, Junos OS
ACX500-O-POE-AC ACX500 outdoor unit 3x1GbE (SFP) + 3x1GbE (Cu) with single AC power supply, IP65-compliant for outdoor installation, pole/wall mounting options, PoE support, Junos OS
ACX500-O-POE-DC ACX500 outdoor unit 3x1GbE (SFP) + 3x1GbE (Cu) with single DC power supply, IP65-compliant for outdoor installation, pole/wall mounting options, PoE support, Junos OS
ACX500-LIC-GPS ACX500 license to activate GPS receiver
ACX500-LIC-SEC ACX500 license to activate IPsec and NAT features
ACX1000-DC ACX1000 unit, 8xT1/E1, 8xGbE copper, 4xGbE combination (copper or SFP), 1 U, ETSI 300, dual feed DC power, temperature hardened, passively cooled, Junos OS (optics sold separately)
ACX1100-AC ACX1100 unit, 8xGbE copper and 4xGbE combination (copper or SFP), 1 U, ETSI 300, redundant AC power, temperature hardened, passively cooled, Junos OS (optics sold separately)
ACX2100-DC ACX2100 unit, 16xT1/E1, 2x10GbE SFP+, 4xGbE copper, 4xGbE combination (copper or fiber), 2xGbE SFP, 1 U, ETSI 300, redundant DC power, temperature hardened, passively cooled, Junos OS (optics sold separately)
ACX2100-AC ACX2100 unit, 16xT1/E1, 2x10GbE SFP+, 4xGbE copper, 4xGbE combination (copper or fiber), 2xGbE SFP, 1 U, ETSI 300, redundant AC power, temperature hardened, passively cooled, Junos OS (optics sold separately)
ACX2200-DC ACX2200 unit, 2x10GbE SFP+, 4xGbE copper, 4xGbE combination (copper or fiber), 2xGbE SFP, 1 U, ETSI 300, redundant DC power, temperature hardened, passively cooled, Junos OS (optics sold separately)
ACX2200-AC ACX2200 unit, 2x10GbE SFP+, 4xGbE copper, 4xGbE combination (copper or fiber), 2xGbE SFP, 1 U, ETSI 300, redundant AC power, temperature hardened, passively cooled, Junos OS (optics sold separately)
ACX4000-DC ACX4000 modular unit, 2x10GbE SFP+, 8xGbE combo (copper/fiber) with PoE++ on two ports, 2xGbE SFP, 2.5 U, ETSI 300, redundant DC power, temperature hardened, Junos OS, two configurable MIC slots (optics sold separately)
ACX4000-AC ACX4000 modular unit, 2x10GbE SFP+, 8xGbE combo (copper/fiber) with PoE++ on two ports, 2xGbE SFP, 2.5 U, ETSI 300, redundant AC power, temperature hardened, Junos OS, two configurable MIC slots (optics sold separately)
ACX-MIC-4COC3- 1COC12-CE 4xCHOC3/STM-1/1xCHOC12/STM-4 MIC for ACX4000
ACX-MIC-16CHE1- T1-CE 16x T1/E1 MIC for ACX4000