Switch H3C - Thiết bị chuyển mạch Switch H3C Networks chính hãng 

Switch H3C - Thiết bị chuyển mạch Switch H3C Networks chính hãng

SMB Switches H3C

H3C S5120 Series Switches

  • H3C S5120V3-LI Layer 3 Gigabit Access Switch Series
  • H3C S5120V2-LI Series Simplified Gigabit Access Switches

H3C S5130 Series Switches

  • H3C S5130S-LI Series Simplified Gigabit Access Switches

H3C S5500 Series Switches

  • H3C S5560S-SI Series Standard Gigabit Switches

H3C S6520 Series Switches

  • H3C S6520X-SI Series 10GE Layer 3 Runrate Switch

SOHO Switches H3C

H3C S1800 Series Switches

  • H3C S1850V2-X Series Gigabit Web Managed Layer 2 Switch
  • H3C S1850V2-EI Series Gigabit Web Managed Layer 2 Switch
  • H3C S1850 Gigabit Web Managed Switch Series

Các mã nổi bật của bộ chuyển mạch Switch H3C

H3C S5120V3-LI Layer 3 Gigabit Access Switch Series

Sản phẩm bộ chuyển mạch Ethernet H3C S5120V3-LI được phát triển độc lập bởi New H3C Technologies Co., Ltd. (H3C). Đây là bộ chuyển mạch được quản lý thông minh thế hệ thứ hai được thiết kế cho các môi trường mạng yêu cầu hiệu suất cao, mật độ cổng cao và cài đặt dễ dàng.

Bộ chuyển mạch Ethernet H3C S5120V3-LI cung cấp cổng Ethernet thích ứng 10/100/1000Base-T hoặc cổng quang SFP/SFP+. Trong mạng doanh nghiệp, nó có thể được sử dụng như một thiết bị truy cập để cung cấp Gigabit cho máy tính để bàn; trong các mạng khu vực đô thị hoặc mạng của người dùng công nghiệp, nó có thể cung cấp quyền truy cập Gigabit cho người dùng cuối hoặc kết nối các thiết bị chuyển mạch cấp thấp xuống dưới và kết nối với các thiết bị chuyển mạch L3 dung lượng cao thông qua cáp quang Gigabit hoặc tập hợp liên kết trở lên.

Dòng bộ chuyển mạch Ethernet H3C S5120V3-LI hỗ trợ công nghệ Khung đàn hồi thông minh (IRF) cải tiến, cho phép người dùng kết nối tối đa chín bộ chuyển mạch S5120V3-LI để tạo thành một thực thể độc lập về mặt logic nhằm xây dựng một mạng thông minh mới có độ tin cậy cao, dễ mở rộng và dễ quản lý .