Juniper PTX Series Packet Transport Routers 【Chính hãng 】

Juniper PTX Series Packet Transport Routers 【Chính hãng giá tốt số 1️⃣ Việt Nam】

Bộ định tuyến truyền tải gói dòng Juniper PTX của Juniper Networks  biến đổi mạng lõi bằng những đổi mới vật lý và ảo mang lại quy mô chưa từng có với chi phí thấp nhất cho mỗi bit. Có sẵn hai nền tảng cấu hình cố định: Bộ định tuyến truyền tải gói Juniper PTX10001-36MR, một nền tảng 400GbE nhỏ gọn, được tối ưu hóa về năng lượng dựa trên silicon Express4 tùy chỉnh; và Juniper PTX10003, thiết bị định tuyến truyền tải gói hỗ trợ 3U 400-GbE đầu tiên trong ngành. Các bộ định tuyến PTX truyền tải này mang đến cho các nhà cung cấp dịch vụ đám mây và truyền thông quyền tự do phát triển và cung cấp các dịch vụ ảo hóa mới ở mọi nơi trong mạng với kiến ​​trúc đàn hồi và kiểm soát lưu lượng chính xác mà không ảnh hưởng đến trải nghiệm dịch vụ.

Các mã sản phẩm bộ định tuyến Juniper PTX10001-36MR

PTX10001-36MR
PTX10001-36MR-AC PTX10001 36 QSFP56-DD / QSFP28 multi-rate port base system with redundant AC Power supplies, FAN trays, Junos Evolved
PTX10001-36MR-DC PTX10001 36 QSFP56-DD / QSFP28 multi-rate port base system with redundant DC Power supplies, FAN trays, Junos Evolved
JNP-FAN2-1RU Fan Tray for JNP10001-36MR platform
JNP10001-36MR JNP10001 chassis with 36 QSFP56-DD / QSFP28 multi-rate ports, no power supplies or fans
JNP-3000W-AC-AFO AC power supply for JNP10001-36MR fixed platform
JNP-3000W-DC-AFO DC power supply for JNP10001-36MR fixed platform
S-PTX10K-108C-A1-P SW, PTX10K fixed platform, 10.8T, right-to-use Advanced1 tier, without SW support, Perpetual
S-PTX10K-108C-A2-P SW, PTX10K fixed platform, 10.8T, right-to-use Advanced2 tier, without SW support, Perpetual
S-PTX10K-108C-P1-P SW, PTX10K fixed platform, 10.8T, right-to-use Premium1 tier, without SW support, Perpetual
S-PTX10K-108C-P2-P SW, PTX10K fixed platform, 10.8T, right-to-use Premium2 tier, without SW support, Perpetual
S-PTX10K-108C-A1-5 SW, PTX10K fixed platform, 10.8T, right-to-use Advanced1 tier, with SW support, 5 Years
S-PTX10K-108C-A2-5 SW, PTX10K fixed platform, 10.8T, right-to-use Advanced2 tier, with SW support, 5 Years
S-PTX10K-108C-P1-5 SW, PTX10K fixed platform, 10.8T, right-to-use Premium1 tier, with SW support, 5 Years
S-PTX10K-108C-P2-5 SW, PTX10K fixed platform, 10.8T, right-to-use Premium2 tier, with SW support, 5 Years
S-PTX10K-108C-A1-3 SW, PTX10K fixed platform, 10.8T, right-to-use Advanced1 tier, with SW support, 3 Years
S-PTX10K-108C-A2-3 SW, PTX10K fixed platform, 10.8T, right-to-use Advanced2 tier, with SW support, 3 Years
S-PTX10K-108C-P1-3 SW, PTX10K fixed platform, 10.8T, right-to-use Premium1 tier, with SW support, 3 Years
S-PTX10K-108C-P2-3 SW, PTX10K fixed platform, 10.8T, right-to-use Premium2 tier, with SW support, 3 Years
S-PTX10K100GMSEC-P SW, PTX10K 100G MACsec License SKU, w/out Customer Support, must purchase CS SKU separately, Perpetual
S-PTX10K400GMSEC-P SW, PTX10K 400G MACsec License SKU, w/out Customer Support, must purchase CS SKU separately, Perpetual

Các mã sản phẩm bộ định tuyến Juniper PTX10003

PTX10003 
PTX10003-160C-AC PTX10003-160C base system with 160 100GbE ports or 32 400GbE ports, 4 3000W AC power supplies, 4 power cables, and 5 fan trays, with standard tier right-to-use license
PTX10003-160C-DC PTX10003-160C base system with 160 100GbE ports or 32 400GbE ports, 4 3000W DC power supplies, and 5 fan trays, with standard tier right-to-use license
PTX10003-80C-AC PTX10003-80C base system with 80 100GbE ports or 16 400GbE ports, 2 3000W AC power supplies, 2 power cables, and 3 fan trays, with standard tier right-to-use license
PTX10003-80C-DC PTX10003-80C base system with 80 100GbE ports or 16 400GbE ports, 2 3000W DC power supplies, and 3 fan trays, with standard tier right-to-use license
S-PTX10K3-16T-A1-P 16T PTX10003 Advanced1 tier right-to-use license, perpetual, without SW support
S-PTX10K3-16T-A2-P 16T PTX10003 Advanced2 tier right-to-use license, perpetual, without SW support
S-PTX10K3-16T-P1-P 16T PTX10003 Premium1 tier right-to-use license, perpetual, without SW support
S-PTX10K3-16T-P2-P 16T PTX10003 Premium2 tier right-to-use license, perpetual, without SW support
S-PTX10K3-16T-A1-5 16T PTX10003 Advanced1 tier right-to-use license, 5-year term, with SW support
S-PTX10K3-16T-A2-5 16T PTX10003 Advanced2 tier right-to-use license, 5-year term, with software support
S-PTX10K3-16T-P1-5 16T PTX10003 Premium1 tier right-to-use license, 5-year term, with software support
S-PTX10K3-16T-P2-5 16T PTX10003 Premium2 tier right-to-use license, 5-year term, with software support
S-PTX10K3-16T-A1-3 16T PTX10003 Advanced1 tier right-to-use license, 3-year term, with SW support
S-PTX10K3-16T-A2-3 16T PTX10003 Advanced2 tier right-to-use license, 3-year term, with software support
S-PTX10K3-16T-P1-3 16T PTX10003 Premium1 tier right-to-use license, 3-year term, with software support
S-PTX10K3-16T-P2-3 16T PTX10003 Premium2 tier right-to-use license, 3-year term, with software support
S-PTX10K3-8T-A1-P 8T PTX10003 Advanced1 tier right-to-use license, perpetual, without SW support
S-PTX10K3-8T-A2-P 8T PTX10003 Advanced2 tier right-to-use license, perpetual, without SW support
S-PTX10K3-8T-P1-P 8T PTX10003 Premium1 tier right-to-use license, perpetual, without SW support
S-PTX10K3-8T-P2-P 8T PTX10003 Premium2 tier right-to-use license, perpetual, without SW support
S-PTX10K3-8T-A1-5 8T PTX10003 Advanced1 tier right-to-use license, 5-year term, with software support
S-PTX10K3-8T-A2-5 8T PTX10003 Advanced2 tier right-to-use license, 5-year term, with software support
S-PTX10K3-8T-P1-5 8T PTX10003 Premium1 tier right-to-use license, 5-year term, with software support
S-PTX10K3-8T-P2-5 8T PTX10003 Premium2 tier right-to-use license, 5-year term, with software support
S-PTX10K3-8T-A1-3 8T PTX10003 Advanced1 tier right-to-use license, 3-year term, with software support
S-PTX10K3-8T-A2-3 8T PTX10003 Advanced2 tier right-to-use license, 3-year term, with software support
S-PTX10K3-8T-P1-3 8T PTX10003 Premium1 tier right-to-use license, 3-year term, with software support
S-PTX10K3-8T-P2-3 8T PTX10003 Premium2 tier right-to-use license, 3-year term, with software support
JNP10003-160C-CHAS JNP10003-160C spare chassis with 160 100GbE ports or 32 400GbE ports
JNP10003-80C-CHAS JNP10003-80C spare chassis with 80 100GbE ports or 16 400GbE ports
JNP10003-FAN Fan tray for 3RU 8T and 16T fixed platforms
JNP-3000W-AC-AFO AC power supply for JNP10003-160C and JNP10003-80C fixed platforms