Tường lửa Firewall Fortinet là gì?

Tường lửa thế hệ tiếp theo (NGFW) lọc lưu lượng mạng để bảo vệ tổ chức khỏi các mối đe dọa bên trong và bên ngoài. Cùng với việc duy trì các tính năng của tường lửa trạng thái như lọc gói, hỗ trợ IPsec và SSL VPN, giám sát mạng và tính năng ánh xạ IP, NGFW có khả năng kiểm tra nội dung sâu hơn.

Những khả năng này cung cấp khả năng xác định các cuộc tấn công, phần mềm độc hại và các mối đe dọa khác, đồng thời cho phép NGFW chặn các mối đe dọa này. NGFW cung cấp cho các tổ chức khả năng kiểm tra SSL, kiểm soát ứng dụng, ngăn chặn xâm nhập và khả năng hiển thị nâng cao trên toàn bộ bề mặt tấn công.

Firewall Fortigate FG200E

Hình ảnh: Firewall Fortigate FG-200E

Khi mối đe dọa mở rộng nhanh chóng do áp dụng đồng vị trí và đa đám mây, đồng thời các doanh nghiệp phát triển để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, tường lửa truyền thống ngày càng tụt hậu, không thể cung cấp khả năng bảo vệ trên quy mô lớn và dẫn đến trải nghiệm người dùng kém và tư thế bảo mật yếu.

NGFW không chỉ chặn phần mềm độc hại mà còn bao gồm các đường dẫn cho các bản cập nhật trong tương lai, giúp chúng linh hoạt phát triển với bối cảnh mối đe dọa và giữ cho mạng an toàn khi các mối đe dọa mới phát sinh. Tường lửa thế hệ tiếp theo là một thành phần quan trọng để thực hiện bảo mật mạng.

Bảng báo giá tường lửa Firewall Fortigate update 2021

Item SKU Description
FortiGate-30E FG-30E 5 x GE RJ45 ports (Including 1 x WAN port, 4 x Switch ports)
1 Yr Forticare License FC-10-0030E-247-02-12 24x7 FortiCare Contract
Combo: HW + 1Yr UTP License FG-30E-BDL-950-12 5 x GE RJ45 ports (Including 1 x WAN port, 4 x Switch ports).
Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard Unified Threat Protection (UTP)
Combo: HW + 3Yr UTP License FG-30E-BDL-950-36 5 x GE RJ45 ports (Including 1 x WAN port, 4 x Switch ports).
Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard Unified Threat Protection (UTP)
Combo: HW + 5Yr UTP License FG-30E-BDL-950-60 5 x GE RJ45 ports (Including 1 x WAN port, 4 x Switch ports).
Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard Unified Threat Protection (UTP)
Renew 1 Yr UTP License FC-10-0030E-950-02-12 Unified Threat Protection (UTP) (IPS, Advanced Malware Protection, Application Control, Web & Video Filtering, Antispam Service, and 24x7 FortiCare)
FortiGate-50E FG-50E 7 x GE RJ45 ports (Including 2 x WAN port, 5 x Switch ports)
1 Yr Forticare License FC-10-0050E-247-02-12 24x7 FortiCare Contract
Combo: HW + 1Yr UTP License FG-50E-BDL-950-12 7 x GE RJ45 ports (Including 2 x WAN port, 5 x Switch ports).
Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard Unified Threat Protection (UTP)
Combo: HW + 3Yr UTP License FG-50E-BDL-950-36 7 x GE RJ45 ports (Including 2 x WAN port, 5 x Switch ports).
Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard Unified Threat Protection (UTP)
Combo: HW + 5Yr UTP License FG-50E-BDL-950-60 7 x GE RJ45 ports (Including 2 x WAN port, 5 x Switch ports).
Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard Unified Threat Protection (UTP)
Renew 1 Yr UTP License FC-10-0050E-950-02-12 Unified Threat Protection (UTP) (IPS, Advanced Malware Protection, Application Control, Web & Video Filtering, Antispam Service, and 24x7 FortiCare)
FortiGate-51E FG-51E 7 x GE RJ45 ports (Including 2 x WAN port, 5 x Switch ports), 32GB SSD onboard storage
1 Yr Forticare License FC-10-0051E-247-02-12 24x7 FortiCare Contract
Combo: HW + 1Yr UTP License FG-51E-BDL-950-12 7 x GE RJ45 ports (Including 2 x WAN port, 5 x Switch ports), 32GB SSD onboard storage. Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard Unified Threat Protection (UTP)
Combo: HW + 3Yr UTP License FG-51E-BDL-950-36 7 x GE RJ45 ports (Including 2 x WAN port, 5 x Switch ports), 32GB SSD onboard storage. Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard Unified Threat Protection (UTP)
Combo: HW + 5Yr UTP License FG-51E-BDL-950-60 7 x GE RJ45 ports (Including 2 x WAN port, 5 x Switch ports), 32GB SSD onboard storage. Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard Unified Threat Protection (UTP)
Renew 1 Yr UTP License FC-10-0051E-950-02-12 Unified Threat Protection (UTP) (IPS, Advanced Malware Protection, Application Control, Web & Video Filtering, Antispam Service, and 24x7 FortiCare)
FortiGate-60E-POE FG-60E-POE 10 x GE RJ45 ports (including 8 x POE/POE+ ports, 2 x WAN ports)
1 Yr Forticare License FC-10-FG60P-247-02-12 24x7 FortiCare Contract
Combo: HW + 1Yr UTP License FG-60E-POE-BDL-950-12 10 x GE RJ45 ports (including 8 x POE/POE+ ports, 2 x WAN ports)
Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard Unified Threat Protection (UTP)
Combo: HW + 3Yr UTP License FG-60E-POE-BDL-950-36 10 x GE RJ45 ports (including 8 x POE/POE+ ports, 2 x WAN ports)
Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard Unified Threat Protection (UTP)
Combo: HW + 5Yr UTP License FG-60E-POE-BDL-950-36 10 x GE RJ45 ports (including 8 x POE/POE+ ports, 2 x WAN ports)
Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard Unified Threat Protection (UTP)
Renew 1 Yr UTP License FC-10-FG60P-950-02-12 Unified Threat Protection (UTP) (IPS, Advanced Malware Protection, Application Control, Web & Video Filtering, Antispam Service, and 24x7 FortiCare)
FortiGate-60F FG-60F 10 x GE RJ45 ports (including 7 x Internal Ports, 2 x WAN Ports, 1 x DMZ Port).
1 Yr Forticare License FC-10-0060F-247-02-12 24x7 FortiCare Contract
Combo: HW + 1Yr UTP License FG-60F-BDL-950-12 10 x GE RJ45 ports (including 7 x Internal Ports, 2 x WAN Ports, 1 x DMZ Port).
Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard Unified Threat Protection (UTP)
Combo: HW + 3Yr UTP License FG-60F-BDL-950-36 10 x GE RJ45 ports (including 7 x Internal Ports, 2 x WAN Ports, 1 x DMZ Port).
Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard Unified Threat Protection (UTP)
Combo: HW + 5Yr UTP License FG-60F-BDL-950-60 10 x GE RJ45 ports (including 7 x Internal Ports, 2 x WAN Ports, 1 x DMZ Port).
Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard Unified Threat Protection (UTP)
Renew 1 Yr UTP License FC-10-0060F-950-02-12 Unified Threat Protection (UTP) (IPS, Advanced Malware Protection, Application Control, Web & Video Filtering, Antispam Service, and 24x7 FortiCare)
Fortigate 80E FG-80E 14 x GE RJ45 ports (including 1 x DMZ port, 1 x Mgmt port, 1 x HA port, 12 x switch ports), 2 x Shared Media pairs (Including 2 x GE RJ45 ports, 2 x SFP slots).
1 Yr Forticare License FC-10-00E80-247-02-12 24x7 FortiCare Contract
Combo: HW + 1Yr UTP License FG-80E-BDL-950-12 14 x GE RJ45 ports (including 1 x DMZ port, 1 x Mgmt port, 1 x HA port, 12 x switch ports), 2 x Shared Media pairs (Including 2 x GE RJ45 ports, 2 x SFP slots). Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard Unified Threat Protection (UTP)
Combo: HW + 3Yr UTP License FG-80E-BDL-950-36 14 x GE RJ45 ports (including 1 x DMZ port, 1 x Mgmt port, 1 x HA port, 12 x switch ports), 2 x Shared Media pairs (Including 2 x GE RJ45 ports, 2 x SFP slots). Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard Unified Threat Protection (UTP)
Combo: HW + 5Yr UTP License FG-80E-BDL-950-60 14 x GE RJ45 ports (including 1 x DMZ port, 1 x Mgmt port, 1 x HA port, 12 x switch ports), 2 x Shared Media pairs (Including 2 x GE RJ45 ports, 2 x SFP slots). Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard Unified Threat Protection (UTP)
Renew 1 Yr UTP License FC-10-00E80-950-02-12 Unified Threat Protection (UTP) (IPS, Advanced Malware Protection, Application Control, Web & Video Filtering, Antispam Service, and 24x7 FortiCare)
FortiGate-80E-POE FG-80E-POE 16 x GE RJ45 ports (including 2 x WAN ports, 1 x DMZ port, 1 HA port, 12 x PoE ports).
1 Yr Forticare License FC-10-0080E-247-02-12 24x7 FortiCare Contract
Combo: HW + 1Yr UTP License FG-80E-POE-BDL-950-12 16 x GE RJ45 ports (including 2 x WAN ports, 1 x DMZ port, 1 HA port, 12 x PoE ports).
Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard Unified Threat Protection (UTP)
Combo: HW + 3Yr UTP License FG-80E-POE-BDL-950-36 16 x GE RJ45 ports (including 2 x WAN ports, 1 x DMZ port, 1 HA port, 12 x PoE ports).
Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard Unified Threat Protection (UTP)
Combo: HW + 5Yr UTP License FG-80E-POE-BDL-950-12 16 x GE RJ45 ports (including 2 x WAN ports, 1 x DMZ port, 1 HA port, 12 x PoE ports).
Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard Unified Threat Protection (UTP)
Renew 1 Yr UTP License FC-10-0080E-950-02-12 Unified Threat Protection (UTP) (IPS, Advanced Malware Protection, Application Control, Web & Video Filtering, Antispam Service, and 24x7 FortiCare)
Fortigate 80F FG-80F 8 x GE RJ45 ports, 2 x RJ45/SFP shared media WAN ports.
1 Yr Forticare License FC-10-0080F-247-02-12 24x7 FortiCare Contract
Combo: HW + 1Yr UTP License FG-80F-BDL-950-12 8 x GE RJ45 ports, 2 x RJ45/SFP shared media WAN ports.
Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard Unified Threat Protection (UTP)
Combo: HW + 3Yr UTP License FG-80F-BDL-950-36 8 x GE RJ45 ports, 2 x RJ45/SFP shared media WAN ports.
Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard Unified Threat Protection (UTP)
Combo: HW + 5Yr UTP License FG-80F-BDL-950-60 8 x GE RJ45 ports, 2 x RJ45/SFP shared media WAN ports.
Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard Unified Threat Protection (UTP)
Renew 1 Yr UTP License FC-10-0080F-950-02-12 Unified Threat Protection (UTP) (IPS, Advanced Malware Protection, Application Control, Web & Video Filtering, Antispam Service, and 24x7 FortiCare)
FortiGate-81E FG-81E 14 x GE RJ45 ports (including 1 x DMZ port, 1 x Mgmt port, 1 x HA port, 12 x switch ports), 2 x Shared Media pairs (Including 2 x GE RJ45 ports, 2 x SFP slots). 128GB onboard storage.
1 Yr Forticare License FC-10-00E81-247-02-12 24x7 FortiCare Contract
Combo: HW + 1Yr UTP License FG-81E-BDL-950-12 14 x GE RJ45 ports (including 1 x DMZ port, 1 x Mgmt port, 1 x HA port, 12 x switch ports), 2 x Shared Media pairs (Including 2 x GE RJ45 ports, 2 x SFP slots). 128GB onboard storage.
Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard Unified Threat Protection (UTP)
Combo: HW + 3Yr UTP License FG-81E-BDL-950-36 14 x GE RJ45 ports (including 1 x DMZ port, 1 x Mgmt port, 1 x HA port, 12 x switch ports), 2 x Shared Media pairs (Including 2 x GE RJ45 ports, 2 x SFP slots). 128GB onboard storage.
Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard Unified Threat Protection (UTP)
Combo: HW + 5Yr UTP License FG-81E-BDL-950-60 14 x GE RJ45 ports (including 1 x DMZ port, 1 x Mgmt port, 1 x HA port, 12 x switch ports), 2 x Shared Media pairs (Including 2 x GE RJ45 ports, 2 x SFP slots). 128GB onboard storage.
Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard Unified Threat Protection (UTP)
Renew 1 Yr UTP License FC-10-00E81-950-02-12 Unified Threat Protection (UTP) (IPS, Advanced Malware Protection, Application Control, Web & Video Filtering, Antispam Service, and 24x7 FortiCare)
FortiGate-81E-POE FG-81E-POE 16 x GE RJ45 ports (including 2 x WAN ports, 1 x DMZ port, 1 HA port, 12 x PoE ports). 128GB onboard storage.
1 Yr Forticare License FC-10-0081E-247-02-12 24x7 FortiCare Contract
Combo: HW + 1Yr UTP License FG-81E-POE-BDL-950-12 16 x GE RJ45 ports (including 2 x WAN ports, 1 x DMZ port, 1 HA port, 12 x PoE ports). 128GB onboard storage.
Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard Unified Threat Protection (UTP)
Combo: HW + 3Yr UTP License FG-81E-POE-BDL-950-36 16 x GE RJ45 ports (including 2 x WAN ports, 1 x DMZ port, 1 HA port, 12 x PoE ports). 128GB onboard storage.
Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard Unified Threat Protection (UTP)
Combo: HW + 5Yr UTP License FG-81E-POE-BDL-950-60 16 x GE RJ45 ports (including 2 x WAN ports, 1 x DMZ port, 1 HA port, 12 x PoE ports). 128GB onboard storage.
Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard Unified Threat Protection (UTP)
Renew 1 Yr UTP License FC-10-0081E-950-02-12 Unified Threat Protection (UTP) (IPS, Advanced Malware Protection, Application Control, Web & Video Filtering, Antispam Service, and 24x7 FortiCare)
FortiGate-100E FG-100E 20 x GE RJ45 ports (including 2 x WAN ports, 1 x DMZ port, 1 x Mgmt port, 2 x HA ports, 14 x switch ports), 2 x Shared Media pairs (Including 2 x GE RJ45 ports, 2 x SFP slots). Max managed FortiAPs (Total / Tunnel) 64 / 32
1 Yr Forticare License FC-10-FG1HE-247-02-12 24x7 FortiCare Contract
Combo: HW + 1Yr UTP License FG-100E-BDL-950-12 20 x GE RJ45 ports (including 2 x WAN ports, 1 x DMZ port, 1 x Mgmt port, 2 x HA ports, 14 x switch ports), 2 x Shared Media pairs (Including 2 x GE RJ45 ports, 2 x SFP slots). Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard Unified Threat Protection (UTP)
Combo: HW + 3Yr UTP License FG-100E-BDL-950-36 20 x GE RJ45 ports (including 2 x WAN ports, 1 x DMZ port, 1 x Mgmt port, 2 x HA ports, 14 x switch ports), 2 x Shared Media pairs (Including 2 x GE RJ45 ports, 2 x SFP slots). Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard Unified Threat Protection (UTP)
Combo: HW + 5Yr UTP License FG-100E-BDL-950-60 20 x GE RJ45 ports (including 2 x WAN ports, 1 x DMZ port, 1 x Mgmt port, 2 x HA ports, 14 x switch ports), 2 x Shared Media pairs (Including 2 x GE RJ45 ports, 2 x SFP slots). Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard Unified Threat Protection (UTP)
Renew 1 Yr UTP License FC-10-FG1HE-950-02-12 Unified Threat Protection (UTP) (IPS, Advanced Malware Protection, Application Control, Web & Video Filtering, Antispam Service, and 24x7 FortiCare)
Fortigate 100F FG-100F 22 x GE RJ45 ports (including 2 x WAN ports, 1 x DMZ port, 1 x Mgmt port, 2 x HA ports, 16 x switch ports with 4 SFP port shared media), 4 SFP ports, 2x 10G SFP+ FortiLinks, dual power supplies redundancy.
1 Yr Forticare License FC-10-F100F-247-02-12 24x7 FortiCare Contract
Combo: HW + 1Yr UTP License FG-100F-BDL-950-12 22 x GE RJ45 ports (including 2 x WAN ports, 1 x DMZ port, 1 x Mgmt port, 2 x HA ports, 16 x switch ports with 4 SFP port shared media), 4 SFP ports, 2x 10G SFP+ FortiLinks, dual power supplies redundancy. Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard Unified Threat Protection (UTP)
Combo: HW + 3Yr UTP License FG-100F-BDL-950-36 22 x GE RJ45 ports (including 2 x WAN ports, 1 x DMZ port, 1 x Mgmt port, 2 x HA ports, 16 x switch ports with 4 SFP port shared media), 4 SFP ports, 2x 10G SFP+ FortiLinks, dual power supplies redundancy. Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard Unified Threat Protection (UTP)
Combo: HW + 5Yr UTP License FG-100F-BDL-950-60 22 x GE RJ45 ports (including 2 x WAN ports, 1 x DMZ port, 1 x Mgmt port, 2 x HA ports, 16 x switch ports with 4 SFP port shared media), 4 SFP ports, 2x 10G SFP+ FortiLinks, dual power supplies redundancy. Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard Unified Threat Protection (UTP)
Renew 1 Yr UTP License FC-10-F100F-950-02-12 Unified Threat Protection (UTP) (IPS, Advanced Malware Protection, Application Control, Web & Video Filtering, Antispam Service, and 24x7 FortiCare)
FortiGate-200E FG-200E 18 x GE RJ45 (including 2 x WAN ports, 1 x MGMT port, 1 X HA port, 14 x switch ports), 4 x GE SFP slots. SPU NP6Lite and CP9 hardware accelerated.
1 Yr Forticare License FC-10-00207-247-02-12 24x7 FortiCare Contract
Combo: HW + 1Yr UTP License FG-200E-BDL-950-12 18 x GE RJ45 (including 2 x WAN ports, 1 x MGMT port, 1 X HA port, 14 x switch ports), 4 x GE SFP slots. SPU NP6Lite and CP9 hardware accelerated. Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard Unified Threat Protection (UTP)
Combo: HW + 3Yr UTP License FG-200E-BDL-950-36 18 x GE RJ45 (including 2 x WAN ports, 1 x MGMT port, 1 X HA port, 14 x switch ports), 4 x GE SFP slots. SPU NP6Lite and CP9 hardware accelerated. Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard Unified Threat Protection (UTP)
Combo: HW + 5Yr UTP License FG-200E-BDL-950-60 18 x GE RJ45 (including 2 x WAN ports, 1 x MGMT port, 1 X HA port, 14 x switch ports), 4 x GE SFP slots. SPU NP6Lite and CP9 hardware accelerated. Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard Unified Threat Protection (UTP)
Renew 1 Yr UTP License FC-10-00207-950-02-12 Unified Threat Protection (UTP) (IPS, Advanced Malware Protection, Application Control, Web & Video Filtering, Antispam Service, and 24x7 FortiCare)
FortiGate-201E FG-201E 18 x GE RJ45 (including 2 x WAN ports, 1 x MGMT port, 1 X HA port, 14 x switch ports), 4 x GE SFP slots, SPU NP6Lite and CP9 hardware accelerated, 480GB onboard SSD storage.
1 Yr Forticare License FC-10-00208-247-02-12 24x7 FortiCare Contract
Combo: HW + 1Yr UTP License FG-201E-BDL-950-12 18 x GE RJ45 (including 2 x WAN ports, 1 x MGMT port, 1 X HA port, 14 x switch ports), 4 x GE SFP slots, SPU NP6Lite and CP9 hardware accelerated, 480GB onboard SSD storage.
Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard Unified Threat Protection (UTP)
Combo: HW + 3Yr UTP License FG-201E-BDL-950-36 18 x GE RJ45 (including 2 x WAN ports, 1 x MGMT port, 1 X HA port, 14 x switch ports), 4 x GE SFP slots, SPU NP6Lite and CP9 hardware accelerated, 480GB onboard SSD storage.
Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard Unified Threat Protection (UTP)
Combo: HW + 5Yr UTP License FG-201E-BDL-950-60 18 x GE RJ45 (including 2 x WAN ports, 1 x MGMT port, 1 X HA port, 14 x switch ports), 4 x GE SFP slots, SPU NP6Lite and CP9 hardware accelerated, 480GB onboard SSD storage.
Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard Unified Threat Protection (UTP)
Renew 1 Yr UTP License FC-10-00208-950-02-12 Unified Threat Protection (UTP) (IPS, Advanced Malware Protection, Application Control, Web & Video Filtering, Antispam Service, and 24x7 FortiCare)
FortiGate-VM00 FG-VM00 FortiGate-VM virtual appliance designed for all supported platforms - 1 x vCPU core, unlimited RAM, and Extreme DB NOT supported
1Yr Forticare License FC-10-FVM00-248-02-12 24x7 Comprehensive FortiCare
1Yr UTP License FC-10-FVM00-963-02-12 Unified Threat Protection (UTP) (IPS, Advanced Malware Protection, Application Control, Web & Video Filtering, Antispam Service, and 24x7 FortiCare)
FortiGate-VM01 FG-VM01 FortiGate-VM virtual appliance designed for all supported platforms. 1 x vCPU core and unlimited RAM
1Yr Forticare License FC-10-FVM01-248-02-12 24x7 Comprehensive FortiCare
1Yr UTP License FC-10-FVM01-963-02-12 Unified Threat Protection (UTP) (IPS, Advanced Malware Protection, Application Control, Web & Video Filtering, Antispam Service, and 24x7 FortiCare)
FortiGate-VM02 FG-VM02 FortiGate-VM virtual appliance designed for all supported platforms. 2 x vCPU cores and unlimited RAM
1Yr Forticare License FC-10-FVM02-248-02-12 24x7 Comprehensive FortiCare
1Yr UTP License FC-10-FVM02-963-02-12 Unified Threat Protection (UTP) (IPS, Advanced Malware Protection, Application Control, Web & Video Filtering, Antispam Service, and 24x7 FortiCare)

SẢN PHẨM FORTINET FORTIAP - Access Point

Item SKU Description
FortiAP-221E FAP-221E-V Indoor Wireless  AP - Dual radio (802.11 b/g/n and 802.11 a/n/ac Wave 2, 2x2 MU-MIMO), internal antennas, 1 x 10/100/1000 RJ45 port, BT / BLE. Ceiling/wall mount kit included.For power order: 802.3af PoE injector GPI-115 or AC adapter SP-FAP200-PA. Region Code V
  FC-10-PE221-247-02-DD 24x7 FortiCare Contract
FortiAP-223E FAP-223E-V Indoor Wireless  AP - Dual radio (802.11 b/g/n and 802.11 a/n/ac Wave 2, 2x2 MU-MIMO), external antennas included, 1 x 10/100/1000 RJ45 port, BT / BLE. Ceiling/wall mount kit included.For power order: 802.3af PoE injector GPI-115 or AC adapter SP-FAP200-PA. Region Code V
  FC-10-PE223-247-02-12 24x7 FortiCare Contract
FortiAP-231F FAP-231F-V Indoor Wireless AP - Tri radio (802.11 b/g/n/ax 2x2 MU-MIMO, 802.11 a/n/ac/ax 2x2 MU-MIMO and 1x 802.11 a/b/g/n/ac Wave 2, 1x1 ), internal antennas, 2x 10/100/1000 RJ45 port, BT/BLE, 1x Type A USB, 1x RS-232 RJ45 Serial Port. Ceiling/wall mount kit included.For power order: 802.3at PoE injector GPI-130 or AC adapter SP-FAP250-PAX-10. Region Code V
  FC-10-PF231-247-02-12 24x7 FortiCare Contract

SẢN PHẨM FORTINET FORTIMAIL

Item SKU Description
FortiMail 200F FML-200F Email Security Appliance - 4 x 10/100/1000 ports, 1 x 1TB HDD
1Yr Forticare License FC-10-FE2HF-247-02-12 24x7 FortiCare Contract
Combo: HW + 1Yr Base Bundle License FML-200F-BDL-640-12 Email Security Appliance - 4 x 10/100/1000 ports, 1 x 1TB HDD
Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard Base Bundle
Combo: HW + 1Yr ATP Bundle License FML-200F-BDL-641-12 Email Security Appliance - 4 x 10/100/1000 ports, 1 x 1TB HDD
Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard Enterprise ATP Bundle
Renew 1Yr Std Bundle license FC-10-FE2HF-640-02-12 24x7 FortiCare and FortiGuard Base Bundle Contract
Renew 1Yr ATP Bundle license FC-10-FE2HF-641-02-12 24x7 FortiCare and FortiGuard Enterprise ATP Bundle Contract
FortiMail VM-01 FML-VM01 FortiMail-VM virtual appliance for all supported platforms. 1 x vCPU cores
1Yr Forticare License FC-10-0VM01-248-02-12 24x7 Comprehensive FortiCare
1Yr Base License FC-10-0VM01-642-02-12 24x7 FortiCare and FortiGuard Base Bundle Contract
1Yr ATP License FC-10-0VM01-643-02-12 24x7 FortiCare and FortiGuard Enterprise ATP Bundle Contract

SẢN PHẨM FORTINET FORTIWEB

Item SKU Description
FortiWeb 100E FWB-100E FortiWeb-100E, 4 x GE RJ45 ports, 4GB RAM, 1 x 32GB SSD Storage
1Yr Forticare License FC-10-W01HE-247-02-12 24x7 FortiCare Contract
Combo: HW + 1Yr Std Bundle FWB-100E-BDL-934-12 FortiWeb-100E, 4 x GE RJ45 ports, 4GB RAM, 1 x 32GB SSD Storage
Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiWeb Standard Bundle
Combo: HW + 1Yr Advanced Bundle FWB-100E-BDL-601-12 FortiWeb-100E, 4 x GE RJ45 ports, 4GB RAM, 1 x 32GB SSD Storage
Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiWeb Advanced Bundle
Renew 1Yr Std Bundle FC-10-W01HE-934-02-12 Standard Bundle (24x7 FortiCare plus AV, FortiWeb Security Service, and IP Reputation)
Renew 1Yr Advanced Bundle FC-10-W01HE-601-02-12 Advanced Bundle (24x7 FortiCare plus AV, FortiWeb Security Service, IP Reputation, FortiWeb Cloud Sandbox, and Credential Stuffing Defense Service)
FortiWeb VM-01 FWB-VM01 Web Application Firewall - virtual appliance for all supported platforms. Supports up to 1 x vCPU core
1Yr Std License FC-10-VVM01-936-02-12 Standard Bundle (24x7 FortiCare plus AV, FortiWeb Security Service, and IP Reputation)
1Yr Advanced License FC-10-VVM01-603-02-12 Advanced Bundle (24x7 FortiCare plus AV, FortiWeb Security Service, IP Reputation, FortiSandbox Cloud Service, and Credential Stuffing Defense Service)
1Yr Forticare License FC-10-VVM01-248-02-DD 24x7 Comprehensive FortiCare

SẢN PHẨM FORTINET FORTIADC

Item SKU Description
FortiADC 100F FAD-100F Application Delivery Controller - 6 x 10/100/1000 ports, 1 x 60GB SSD Storage
Combo: HW +  1Yr Std Bundle FAD-100F-BDL-973-12 Application Delivery Controller - 6 x 10/100/1000 ports, 1 x 60GB SSD Storage
Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiADC Standard Bundle
Combo: HW +  1Yr Advanced Bundle FAD-100F-BDL-619-12 Application Delivery Controller - 6 x 10/100/1000 ports, 1 x 60GB SSD Storage
Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiADC Advacned Bundle
Renew 1Yr Std Bundle FC-10-A100F-973-02-12 Standard Bundle (24x7 FortiCare plus IP Reputation and FortiADC WAF Security Service)
Renew 1Yr Advanced Bundle FC-10-A100F-619-02-12 Advanced Bundle (24x7 FortiCare plus AV, IPS, WAF Security Service, IP Reputation, FortiSandbox Cloud and Credential Stuffing Defense service)
1Yr Forticare License FC-10-A100F-247-02-12 24x7 FortiCare Contract
FortiADC VM-01 FAD-VM01 Application Delivery Controller - virtual appliance for all supported platforms. Supports up to 1 x vCPU cores.
1Yr Std Bundle FC-10-AVM01-976-02-12 Standard Bundle (24x7 FortiCare plus IP Reputation and FortiADC WAF Security Service)
1Yr Advanced Bundle FC-10-AVM01-625-02-12 Advanced Bundle (24x7 FortiCare plus AV, IPS, WAF Security Service, IP Reputation, FortiSandbox Cloud and Credential Stuffing Defense service)
1Yr Forticare License FC-10-AVM01-248-02-12 24x7 Comprehensive FortiCare