Juniper EX4400 Ethernet Switches【Chính hãng Giá tốt số 1️⃣】

Juniper EX4400 Ethernet Switches

Juniper EX4400 của Juniper Networks cung cấp danh mục thiết bị chuyển mạch truy cập an toàn, sẵn sàng cho đám mây lý tưởng cho các mạng chi nhánh doanh nghiệp, khuôn viên và trung tâm dữ liệu. Các thiết bị chuyển mạch EX4400 kết hợp tính đơn giản của đám mây, sức mạnh của Mist AI và nền tảng phần cứng mạnh mẽ với hiệu suất và bảo mật tốt nhất trong phân khúc để cung cấp một cách tiếp cận khác biệt để truy cập chuyển mạch trong kỷ nguyên đám mây, di động và IoT. Với Juniper Mist Wired Assurance, Switch EX4400 có thể dễ dàng tích hợp, định cấu hình và quản lý từ đám mây. Điều này đơn giản hóa các hoạt động, cải thiện khả năng hiển thị và đảm bảo trải nghiệm tốt hơn nhiều cho các thiết bị được kết nối.

Thông số kỹ thuật chính Specs Datasheet của Switch EX4000 Juniper

Model/SKU Access Port Configuration 10GbE Ports (max. with module) 25GbE Ports (max. with module) 100GbE/40GbE Ports (max with module) Power Supply Rating Cooling
EX4400-48P 48-port 10/100/1000BASE-T 0(4) 0(4) 2(3) 1600 W AC AFO (Front-to-back airflow)
EX4400-24P 24-port 10/100/1000BASE-T 0(4) 0(4) 2(3) 1050 W AC AFO (Front-to-back airflow)
EX4400-24P 24-port 10/100/1000BASE-T 0(4) 0(4) 2(3) 1600 W AC (optional) AFO (Front-to-back airflow)
EX4400-48T 48-port 10/100/1000BASE-T 0(4) 0(4) 2(3) 550 W AC AFO (Front-to-back airflow)
EX4400-24T 24-port 10/100/1000BASE-T 0(4) 0(4) 2(3) 550 W AC AFO (Front-to-back airflow)
EX4400-24X 24-Port 1/10GbE SFP+ 24 (28) 0(4) 2(3) 550 W AC AFO (Front-to-Back airflow)
EX4400-48F 12-port 1000/10000BASE-X + 36-port 100/1000BASE-X 12(16) 0(4) 2(3) 550 W AC AFO (Front-to-back airflow)
EX4400-24MP 24x-port 100M/1/2.5/5/10GbE 24(28) 0(4) 2(3) 1050 W AC AFO (Front-to- back airflow)
EX4400-24MP 24x-port 100M/1/2.5/5/10GbE 24(28) 0(4) 2(3) 1600 W AC (optional) AFO (Front-to- back airflow)
EX4400-48MP 48-port GbE (12x100M/1/2.5/5/10GbE + 36x100M/1/2.5GbE 12(16) 0(4) 2(3) 1600 W AC AFO (Front-to-back airflow)
EX4400-48T-AFI 48-port 10/100/1000BASE-T 0(4) 0(4) 2(3) 550 W AC AFI (Back-to-front airflow)
EX4400-24T-AFI 24-port 10/100/1000BASE-T 0(4) 0(4) 2(3) 550 W AC AFI (Back-to-front airflow)
EX4400-48T-DC 48-port 10/100/1000BASE-T 0(4) 0(4) 2(3) 550 W DC AFO (Front-to-back airflow)
EX4400-48T-DC-AFI 48-port 10/100/1000BASE-T 0(4) 0(4) 2(3) 550 W DC AFI (Back-to-front airflow)
EX4400-24T-DC 24-port 10/100/1000BASE-T 0(4) 0(4) 2(3) 550 W DC AFO (Front-to-back airflow)
EX4400-24T-DC-AFI 24-port 10/100/1000BASE-T 0(4) 0(4) 2(3) 550 W DC AFI (Back-to-front airflow)
EX4400-24X-AFI 24-Port 1/10GbE SFP+ 24 (28) 0 (4) 2(3) 550 W AC AFI (Back-to-Front airflow)
EX4400-24X-DC 24-Port 1/10GbE SFP+ 24 (28) 0 (4) 2(3) 550 W DC AFO (Front-to-Back airflow)
EX4400-24X-DC-AFI 24-Port 1/10GbE SFP+ 24 (28) 0 (4) 2(3) 550 W DC AFI (Back-to-Front airflow )
EX4400-48F-AFI 12-port 1000/10000BASE-X + 36-port 100/1000BASE-X 12(16) 0(4) 2(3) 550 W AC AFI (Back-to-front airflow)
EX4400-48F-DC-AFI 12-port 1000/10000BASE-X + 36-port 100/1000BASE-X 12(16) 0(4) 2(3) 550 W DC AFI (Back-to-front airflow)
EX4400-48F-DC 12-port 1000/10000BASE-X +36-port 100/1000BASE-X 12(16) 0(4) 2(3) 550 W DC AFO (Front-to-back airflow)

Các sản phẩm nổi bật dòng Switch Juniper EX4400 series

EX4400-48P 48-port 10/100/1000BASE-T PoE++ power + 1600 W AC PS (provides 1310/2200W PoE++ power with single/dual PS) (DAC for Virtual Chassis ordered separately)
EX4400-48MP 12x100M/1/2.5/5/10GbE + 36x100M/1/2.5GbE ports PoE++ power + 1600 W AC PS (provides 1260/2200W PoE++ power with single/dual PS) (DAC for Virtual Chassis ordered separately)
EX4400-24P 24-port 10/100/1000BASE-T PoE++ power + 1050 W AC PS (provides 783/1806W PoE++ power with single/dual PS) (DAC for Virtual Chassis ordered separately)
EX4400-24MP 24x100M/1/2.5/5/10GbE ports PoE++ power + 1050 W AC PS (provides 753/1776W PoE++ power with single/dual PS) (DAC for Virtual Chassis ordered separately)
EX4400-48T 48-port 10/100/1000BASE-T + 550 W AC PS (DAC for Virtual Chassis ordered separately)
EX4400-24T 24-port 10/100/1000BASE-T + 550 W AC PS (DAC for Virtual Chassis ordered separately)
EX4400-24X 24-port 1/10GbE SFP+ + 550W AC PSU (front-to-back airflow) (optics ordered separately)
EX4400-48F 12-port 1000/10000BASE-X SFP+ + 36-port 100/1000BASE-X SFP + 550 W AC PS (optics sold separately)
EX4400-48T-AFI 48-port 10/100/1000BASE-T + 550 W AC PS (back-to-front airflow) (DAC for Virtual Chassis ordered separately)
EX4400-24T-AFI 24-port 10/100/1000BASE-T + 550 W AC PS (back-to-front airflow) (DAC for Virtual Chassis ordered separately)
EX4400-48T-DC 48-port 10/100/1000BASE-T + 550 W DC PS (DAC for Virtual Chassis ordered separately)
EX4400-48T-DC-AFI 48-port 10/100/1000BASE-T + 550 W DC PS (back-to-front airflow) (DAC for Virtual Chassis ordered separately)
EX4400-24T-DC 24-port 10/100/1000BASE-T + 550 W DC PS (DAC for Virtual Chassis ordered separately)
EX4400-24T-DC-AFI 24-port 10/100/1000BASE-T + 550 W DC PS (back-to-front airflow) (DAC for Virtual Chassis ordered separately)
EX4400-24X-AFI 24-port 1/10GbE SFP+ + 550W AC PSU (back-to-front airflow) (optics ordered separately)
EX4400-24X-DC 24-port 1/10GbE SFP+ + 550W DC PSU (front-to-back airflow) (optics ordered separately)
EX4400-24X-DC-AFI 24-port 1/10GbE SFP+ + 550W DC PSU (back-to-front airflow) (optics ordered separately)
EX4400-48F-AFI 12-port 1000/10000BASE-X SFP+ + 36-port 100/1000BASE-X SFP + 550 W AC PS (back-to-front airflow) (optics sold separately)
EX4400-48F-DC-AFI 12-port 1000/10000BASE-X SFP+ + 36-port 100/1000BASE-X SFP + 550 W DC PS (back-to-front airflow) (optics sold separately)
EX4400-48F-DC 12-port 1000/10000BASE-X SFP+ + 36-port 100/1000BASE-X SFP + 550 W DC PS (optics sold separately)

Nên mua Juniper EX4400 Line of Ethernet Switches chính hãng ở đâu?

>>  EX4400-24T-DC  >> EX4400-24T  >> EX4400-24X  >> EX4400-24P  >>  EX4400-24MP >>  EX4400-48F  >> EX4400-48P  >> EX4400-48T

Bạn có thể mua Juniper EX4400 Line of Ethernet Switches chính hãng tại các nhà phân phối ủy quyền chính hãng của Juniper Networks như Siêu Thị Mạng.

Siêu Thị Mạng là những nơi bạn hoàn toàn có thể tin tưởng để "chọn mặt gửi vàng" khi muốn tậu cho mình một chiếc Juniper EX4400 Switch chính hãng. Khi mua hàng Juniper Switch tại Siêu Thị Mạng, bạn sẽ được hưởng chính sách bảo hành chính hãng như điều khoản mà hãng công bố tại Việt nam.