WiFi Extreme Networks Wireless Access Point (APs) WiFi Controller Wireless LAN Controller Switch | Extreme Chính hãng

WiFi Extreme Networks Wireless Access Point (APs) WiFi Controller Wireless LAN Controller Switch | Extreme Chính hãng

Bộ điều khiển không dây WiFi Controller Wireless LAN Controller Extreme Networks

Bộ điều khiển WLAN cấp doanh nghiệp, hiệu suất cao

Các thiết bị vật lý và ảo IdentiFi được tích hợp sẵn khả năng phục hồi ngay từ đầu; không có phần mềm bổ sung để thêm hoặc mua. Chạy dưới dạng cặp hoạt động-hoạt động, nếu một thiết bị xảy ra lỗi thì thiết bị kia có thể đảm nhận toàn bộ tải trong khi vẫn duy trì kết nối điểm truy cập. Chuyển đổi dự phòng xảy ra trong vòng một phần nghìn giây; các điểm truy cập tiếp tục chạy mà không bị gián đoạn đối với các kết nối máy khách hiện có hoặc mới.

  • Có thể mở rộng tới 2.000 Điểm truy cập cho mỗi thiết bị không dây với khả năng quản lý thống nhất các Điểm truy cập 802.11n và 802.11a/b/g
  • Chuyển vùng liền mạch với chuyển tiếp tập trung và phân tán
  • IPS không dây tích hợp để chủ động bảo vệ trước các mối đe dọa bảo mật
  • Kiến trúc có tính sẵn sàng cao cho các ứng dụng thoại/video/dữ liệu thời gian thực, được cung cấp miễn phí