Juniper EX4100, EX4100-F Ethernet Switches

Juniper EX4100, EX4100-F Ethernet Switches

Dòng thiết bị chuyển mạch truy cập Juniper Ethernet EX4100 cung cấp khả năng truy cập an toàn, sẵn sàng trên đám mây cho các mạng của cơ sở doanh nghiệp, chi nhánh và trung tâm dữ liệu trong kỷ nguyên AI và được tối ưu hóa cho đám mây. Các nền tảng này tăng cường hiệu suất và khả năng hiển thị của mạng, đáp ứng nhu cầu bảo mật ngày nay cũng như cho các mạng của thập kỷ tới.

Là một phần của cơ sở hạ tầng cơ bản cho Juniper Mist Wired Assurance, dòng Juniper EX4100 được xây dựng có mục đích và được quản lý bởi đám mây. Các thiết bị chuyển mạch tận dụng Mist AI để đơn giản hóa các hoạt động và cung cấp khả năng hiển thị tốt hơn về trải nghiệm của các thiết bị được kết nối, mang đến cách tiếp cận mới mẻ, ưu tiên trải nghiệm đối với chuyển đổi lớp truy cập.Các mã sản phẩm bộ chuyển mạch dòng Juniper EX4100 Ethernet Switches 

EX4100-48MP Multigigabit 48 port, PoE++ (up to 90 W) switch with 16x100 MB/1GbE/2.5GbE + 32x10 MB/100 MB/1GbE, 4x10GbE uplinks, 4x25GbE stacking/uplink ports, MACsec AES256, redundant fans, 1x JPSU-920-AC-AFO included with Standard SW, optics sold separately, TAA-compliant.
EX4100-24MP Multigigabit 24 port, PoE++(up to 90 W) switch with 8x100 MB/ 1GbE/2.5GbE/5GbE/10GbE + 16x10 MB/100 MB/1GbE, 4x10GbE uplinks, 4x25GbE stacking/uplink ports, MACsec AES256, redundant fans, 1x JPSU-920-AC-AFO included with Standard SW, optics sold separately, TAA-compliant.
EX4100-48P 48-port 10/100/1000BASE-T PoE+ switch, 4x10GbE uplinks, 4x25GbE stacking/uplink ports, MACsec AES256, redundant fans, 1x JPSU-920-AC-AFO included with Standard SW. optics sold separately, TAA-compliant.
EX4100-24P 24-port 10/100/1000BASE-T PoE+ switch, 4x10GbE uplinks, 4x25GbE stacking/uplink ports, MACsec AES256, redundant fans, 1x JPSU-920-AC-AFO included with Standard SW, optics sold separately, TAA-compliant.
EX4100-48T 48-port 10/100/1000BASE-T switch, 4x10GbE uplinks, 4x25GbE stacking/uplink ports, MACsec AES256, redundant fans, 1x JPSU-150-AC-AFO included with Standard SW, optics sold separately, TAA-compliant.
EX4100-24T 24-port 10/100/1000BASE-T switch, 4x10GbE uplinks, 4x25GbE stacking/uplink ports, MACsec AES256, redundant fans, 1x JPSU-150-AC-AFO included with Standard SW, optics sold separately, TAA-compliant.
EX4100-48T-AFI 48-port 10/100/1000BASE-T switch, 4x10GbE uplinks, 4x25GbE stacking/uplink ports, MACsec AES256, redundant fans, back-to-front airflow, 1x JPSU-150-AC-AFI included with Standard SW, optics sold separately, TAA-compliant.
EX4100-48T-DC 48-port 10/100/1000BASE-T switch, 4x10GbE uplinks, 4x25GbE stacking/uplink ports, MACsec AES256, redundant fans, 1x JPSU-150-DC-AFO included with Standard SW, optics sold separately, TAA-compliant.
EX4100-24T-DC 24-port 10/100/1000BASE-T switch, 4x10GbE uplinks, 4x25GbE stacking/uplink ports, MACsec AES256, redundant fans, 1x JPSU-150-DC-AFO included with Standard SW, optics sold separately, TAA-compliant.

Mỗi mẫu EX4100 cung cấp 4 cổng đường uplink cố định có thể cắm module (SFP+) 4 x 1/10GbE. Bộ chuyển mạch EX4100 bao gồm 4 cổng 10GbE/25GbE SFP28 để hỗ trợ kết nối Virtual Chassis, có thể được cấu hình lại để sử dụng làm cổng Ethernet cho kết nối đường lên. Bộ chuyển mạch EX4100 cũng bao gồm các tính năng sẵn sàng cao (HA) như nguồn điện dự phòng, có thể thay thế nóng và quạt có thể thay thế tại hiện trường để đảm bảo thời gian hoạt động tối đa. Ngoài ra, các mẫu bộ chuyển mạch EX4100-24 cổng và EX4100-48 cổng Multi-Gigabit Ethernet EX4100 cung cấp 802.3af/at/bt (PoE/PoE+/PoE++) dựa trên tiêu chuẩn để cung cấp tới 90 watt trên bất kỳ cổng truy cập nào. Các Switch EX4100 có thể được cấu hình để cung cấp khả năng PoE nhanh, cho phép các Switch cung cấp nguồn PoE cho các thiết bị PoE được kết nối trong vòng vài giây sau khi cấp nguồn cho các Switch.

Perpetual Licenses
S-EX-A-C2-P Software, EX Series Advanced license, Class 2 (24 ports), Perpetual license for EX4100 24-port switches
S-EX-P-C2-P Software, EX Series Premium license, Class 2 (24 ports), Perpetual license for EX4100 24-port switches
S-EX-A-C3-P Software, EX Series Advanced license, Class 3 (32 or 48 ports), Perpetual license for EX4100 48-port switches
S-EX-P-C3-P Software, EX Series Premium license, Class 3 (32 or 48 ports), Perpetual license for EX4100 48-port switches
S-EX-MACSEC-C2-P Software, EX Series MACsec license, Class 2 (24 ports), Perpetual license for EX4100 24-port switches
S-EX-MACSEC-C3-P Software, EX Series MACsec license, Class 3 (48 ports), Perpetual license for EX4100 48-port switches
S-EX4100-FBT-P Software, EX Series Flow Based Telemetry License. Perpetual license for all EX4100 switches.
Subscription Licenses
S-EX-A-C2-1 Software, EX Series Advanced license, Class 2 (24 ports), includes Juniper Mist Wired Assurance and VNA subscription for EX Series 24-port switches, 1 year
S-EX-A-C2-3 Software, EX Series Advanced license, Class 2 (24 ports), includes Juniper Mist Wired Assurance and VNA subscription for EX Series 24-port switches, 3 year
S-EX-A-C2-5 Software, EX Series Advanced license, Class 2 (24 ports), includes Juniper Mist Wired Assurance and VNA subscription for EX Series 24-port switches, 5 year
S-EX-P-C2-1 Software, EX Series Premium license, Class 2 (24 ports), includes Juniper Mist Wired Assurance and VNA subscription for EX Series 24-port switches, 1 year
S-EX-P-C2-3 Software, EX Series Premium license, Class 2 (24 ports), includes Juniper Mist Wired Assurance and VNA subscription for EX Series 24-port switches, 3 year
S-EX-P-C2-5 Software, EX Series Premium license, Class 2 (24 ports), includes Juniper Mist Wired Assurance and VNA subscription for EX Series 24-port switches, 5 year
S-EX-A-C3-1 Software, EX Series Advanced license, Class 3 (32 or 48 ports), includes Juniper Mist Wired Assurance and VNA subscription for EX Series 48-port switches, 1 year
S-EX-A-C3-3 Software, EX Series Advanced license, Class 3 (32 or 48 ports), includes Juniper Mist Wired Assurance and VNA subscription for EX Series 48-port switches, 3 year
S-EX-A-C3-5 Software, EX Series Advanced license, Class 3 (32 or 48 ports), includes Juniper Mist Wired Assurance and VNA subscription for EX Series 48-port switches, 5 year
S-EX-P-C3-1 Software, EX Series Premium license, Class 3 (32 or 48 ports), includes Juniper Mist Wired Assurance and VNA subscription for EX Series 48-port switches, 1 year
S-EX-P-C3-3 Software, EX Series Premium license, Class 3 (32 or 48 ports), includes Juniper Mist Wired Assurance and VNA subscription for EX Series 48-port switches, 3 year
S-EX-P-C3-5 Software, EX Series Premium license, Class 3 (32 or 48 ports), includes Juniper Mist Wired Assurance and VNA subscription for EX Series 48-port switches, 5 year
S-EX-A-C2-1-COR Software, EX Series Advanced license, Class 2 (24 ports), includes Juniper Mist Wired Assurance and VNA subscription for EX Series 24-port switches with SVC CORE support, 1 year
S-EX-A-C2-3-COR Software, EX Series Advanced license, Class 2 (24 ports), includes Juniper Mist Wired Assurance and VNA subscription for EX Series 24-port switches with SVC CORE support, 3 year
S-EX-A-C2-5-COR Software, EX Series Advanced license, Class 2 (24 ports), includes Juniper Mist Wired Assurance and VNA subscription for EX Series 24-port switches with SVC CORE support, 5 year
S-EX-P-C2-1-COR Software, EX Series Premium license, Class 2 (24 ports), includes Juniper Mist Wired Assurance and VNA subscription for EX Series 24-port switches with SVC CORE support, 1 year
S-EX-P-C2-3-COR Software, EX Series Premium license, Class 2 (24 ports), includes Juniper Mist Wired Assurance and VNA subscription for EX Series 24-port switches with SVC CORE support, 3 year
S-EX-P-C2-5-COR Software, EX Series Premium license, Class 2 (24 ports), includes Juniper Mist Wired Assurance and VNA subscription for EX Series 24-port switches with SVC CORE support, 5 year
S-EX-A-C3-1-COR Software, EX Series Advanced license, Class 3 (32 or 48 ports), includes Juniper Mist Wired Assurance and VNA subscription for EX Series 48-port switches with SVC CORE support, 1 year
S-EX-A-C3-3-COR Software, EX Series Advanced license, Class 3 (32 or 48 ports), includes Juniper Mist Wired Assurance and VNA subscription for EX Series 48-port switches with SVC CORE support, 3 year
S-EX-A-C3-5-COR Software, EX Series Advanced license, Class 3 (32 or 48 ports), includes Juniper Mist Wired Assurance and VNA subscription for EX Series 48-port switches with SVC CORE support, 5 year
S-EX-P-C3-1-COR Software, EX Series Premium license, Class 3 (32 or 48 ports), includes Juniper Mist Wired Assurance and VNA subscription for EX Series 48-port switches with SVC CORE support, 1 year
S-EX-P-C3-3-COR Software, EX Series Premium license, Class 3 (32 or 48 ports), includes Juniper Mist Wired Assurance and VNA subscription for EX Series 48-port switches with SVC CORE support, 3 year
S-EX-P-C3-5-COR Software, EX Series Premium license, Class 3 (32 or 48 ports), includes Juniper Mist Wired Assurance and VNA subscription for EX Series 48-port switches with SVC CORE support, 5 year
S-EX-A-C2-1-ND Software, EX Series Advanced license, Class 2 (24 ports), includes Juniper Mist Wired Assurance and VNA subscription for EX Series 24-port switches with SVC NEXT DAY support, 1 year
S-EX-A-C2-3-ND Software, EX Series Advanced license, Class 2 (24 ports), includes Juniper Mist Wired Assurance and VNA subscription for EX Series 24-port switches with SVC NEXT DAY support, 3 year
S-EX-A-C2-5-ND Software, EX Series Advanced license, Class 2 (24 ports), includes Juniper Mist Wired Assurance and VNA subscription for EX Series 24-port switches with SVC NEXT DAY support, 5 year
S-EX-P-C2-1-ND Software, EX Series Premium license, Class 2 (24 ports), includes Juniper Mist Wired Assurance and VNA subscription for EX Series 24-port switches with SVC NEXT DAY support, 1 year
S-EX-P-C2-3-ND Software, EX Series Premium license, Class 2 (24 ports), includes Juniper Mist Wired Assurance and VNA subscription for EX Series 24-port switches with SVC NEXT DAY support, 3 year
S-EX-P-C2-5-ND Software, EX Series Premium license, Class 2 (24 ports), includes Juniper Mist Wired Assurance and VNA subscription for EX Series 24-port switches with SVC NEXT DAY support, 5 year
S-EX-A-C3-1-ND Software, EX Series Advanced license, Class 3 (32 or 48 ports), includes Juniper Mist Wired Assurance and VNA subscription for EX Series 48-port switches with SVC NEXT DAY support, 1 year
S-EX-A-C3-3-ND Software, EX Series Advanced license, Class 3 (32 or 48 ports), includes Juniper Mist Wired Assurance and VNA subscription for EX Series 48-port switches with SVC NEXT DAY support, 3 year
S-EX-A-C3-5-ND Software, EX Series Advanced license, Class 3 (32 or 48 ports), includes Juniper Mist Wired Assurance and VNA subscription for EX Series 48-port switches with SVC NEXT DAY support, 5 year
S-EX-P-C3-1-ND Software, EX Series Premium license, Class 3 (32 or 48 ports), includes Juniper Mist Wired Assurance and VNA subscription for EX Series 48-port switches with SVC NEXT DAY support, 1 year
S-EX-P-C3-3-ND Software, EX Series Premium license, Class 3 (32 or 48 ports), includes Juniper Mist Wired Assurance and VNA subscription for EX Series 48-port switches with SVC NEXT DAY support, 3 year
S-EX-P-C3-5-ND Software, EX Series Premium license, Class 3 (32 or 48 ports), includes Juniper Mist Wired Assurance and VNA subscription for EX Series 48-port switches with SVC NEXT DAY support, 5 year
S-EX-A-C2-1-SD Software, EX Series Advanced license, Class 2 (24 ports), includes Juniper Mist Wired Assurance and VNA subscription for EX Series 24-port switches with SVC SAME DAY support, 1 year
S-EX-A-C2-3-SD Software, EX Series Advanced license, Class 2 (24 ports), includes Juniper Mist Wired Assurance and VNA subscription for EX Series 24-port switches with SVC SAME DAY support, 3 year
S-EX-A-C2-5-SD Software, EX Series Advanced license, Class 2 (24 ports), includes Juniper Mist Wired Assurance and VNA subscription for EX Series 24-port switches with SVC SAME DAY support, 5 year
S-EX-P-C2-1-SD Software, EX Series Premium license, Class 2 (24 ports), includes Juniper Mist Wired Assurance and VNA subscription for EX Series 24-port switches with SVC SAME DAY support, 1 year
S-EX-P-C2-3-SD Software, EX Series Premium license, Class 2 (24 ports), includes Juniper Mist Wired Assurance and VNA subscription for EX Series 24-port switches with SVC SAME DAY support, 3 year
S-EX-P-C2-5-SD Software, EX Series Premium license, Class 2 (24 ports), includes Juniper Mist Wired Assurance and VNA subscription for EX Series 24-port switches with SVC SAME DAY support, 5 year
S-EX-A-C3-1-SD Software, EX Series Advanced license, Class 3 (32 or 48 ports), includes Juniper Mist Wired Assurance and VNA subscription for EX Series 48-port switches with SVC SAME DAY support, 1 year
S-EX-A-C3-3-SD Software, EX Series Advanced license, Class 3 (32 or 48 ports), includes Juniper Mist Wired Assurance and VNA subscription for EX Series 48-port switches with SVC SAME DAY support, 3 year
S-EX-A-C3-5-SD Software, EX Series Advanced license, Class 3 (32 or 48 ports), includes Juniper Mist Wired Assurance and VNA subscription for EX Series 48-port switches with SVC SAME DAY support, 5 year
S-EX-P-C3-1-SD Software, EX Series Premium license, Class 3 (32 or 48 ports), includes Juniper Mist Wired Assurance and VNA subscription for EX Series 48-port switches with SVC SAME DAY support, 1 year
S-EX-P-C3-3-SD Software, EX Series Premium license, Class 3 (32 or 48 ports), includes Juniper Mist Wired Assurance and VNA subscription for EX Series 48-port switches with SVC SAME DAY support, 3 year
S-EX-P-C3-5-SD Software, EX Series Premium license, Class 3 (32 or 48 ports), includes Juniper Mist Wired Assurance and VNA subscription for EX Series 48-port switches with SVC SAME DAY support, 5 year
Power Supplies
JPSU-150-AC-AFO EX Series 150 W AC power supply (power cord needs to be ordered separately) (front-to-back airflow)
JPSU-150-AC-AFI EX Series 150 W AC power supply (power cord needs to be ordered separately) (back-to-front airflow)
JPSU-150-DC-AFO EX Series 150 W DC power supply (power cord needs to be ordered separately) (front-to-back airflow)
JPSU-920-AC-AFO EX Series 920 W DC power supply (power cord needs to be ordered separately) (front-to-back airflow)
Fans
EX4100-FAN-AFO Spare fan with front-to-back airflow
EX4100-FAN-AFI Spare fan with back-to-front airflow
Mounting Options
EX-4PST-RMK Adjustable 4-post rack-mount kit for EX4100
EX-WMK Wall-mount kit for EX4100
EX-RMK EX Series Rack Mount Kit
Spare Chassis
EX4100-48MP-CHAS Spare chassis, 16x100 MB/1GbE/2.5GbE + 32x10 MB/100 MB/1GbE ports PoE++ (optics, power supplies, and fans sold separately)
EX4100-24MP-CHAS Spare chassis, 8x100 MB/1GbE/2.5GbE/5GbE/10GbE + 16x10 MB/100 MB/1GbE ports PoE++ (optics, power supplies, and fans sold separately)
EX4100-48P-CHAS Spare chassis, 48-port 10/100/1000BASE-T PoE+ (optics, power supplies, and fans sold separately)
EX4100-24P-CHAS Spare chassis, 24-port 10/100/1000BASE-T PoE+ (optics, power supplies, and fans sold separately)
EX4100-48T-CHAS Spare chassis, 48-port 10/100/1000BASE-T (optics, power supplies, and fans sold separately)

Các mã sản phẩm bộ chuyển mạch dòng Juniper EX4100-F Ethernet Switches

EX4100-F-12T 12-port 10/100/1000BASE-T switch, 2x100Mb/1GbE/2.5GbE/5GbE/10GbE uplinks, 4x10GbE stacking/uplink ports, with Standard SW, 0ptics sold separately
EX4100-F-12P 12-port 10/100/1000BASE-T PoE+ switch, 2x100Mb/1GbE/2.5GbE/5GbE/10GbE uplinks, 4x10GbE stacking/uplink ports, with Standard SW, optics sold separately
EX4100-F-24T 24-port 10/100/1000BASE-T switch, 4x1GbE/10GbE SFP/SFP+ uplinks, 4x10GbE stacking/uplink ports, with Standard SW, optics sold separately, TAA compliant
EX4100-F-24P 24-port 10/100/1000BASE-T PoE+ switch, 4x1GbE/10GbE SFP/SFP+ uplinks, 4x10GbE stacking/uplink ports, with Standard SW, optics sold separately, TAA compliant
EX4100-F-48T 48-port 10/100/1000BASE-T switch, 4x1GbE/10GbE SFP/SFP+ uplinks, 4x10GbE stacking/uplink ports, with Standard SW, optics sold separately, TAA compliant
EX4100-F-48P 48-port 10/100/1000BASE-T PoE+ switch, 4x1GbE/10GbE SFP/SFP+ uplinks, 4x10GbE stacking/uplink ports, with Standard SW, optics sold separately, TAA compliant

Thiết bị chuyển mạch Juniper EX4100-F cung cấp danh mục thiết bị chuyển mạch truy cập an toàn, sẵn sàng cho đám mây, lý tưởng cho mạng lưới chi nhánh doanh nghiệp, văn phòng từ xa và khuôn viên doanh nghiệp. Bộ chuyển mạch EX4100-F kết hợp tính đơn giản của đám mây, sức mạnh của Mist AI và nền tảng phần cứng mạnh mẽ với hiệu suất cao để mang đến một cách tiếp cận khác biệt để truy cập chuyển đổi trong kỷ nguyên đám mây, di động và IoT. Với Juniper Mist Wired Assurance, Switch EX4100-F có thể dễ dàng tích hợp, định cấu hình và quản lý từ đám mây. Điều này đơn giản hóa các hoạt động, cải thiện khả năng hiển thị và đảm bảo trải nghiệm tốt hơn nhiều cho các thiết bị được kết nối.

Perpetual Licenses
S-EX-A-C1-P Software, EX Series Advanced license, Class 1 (12 ports), Perpetual license for EX4100-F 12-port switches
S-EX-P-C1-P Software, EX Series Premium license, Class 1 (12 ports), Perpetual license for EX4100-F 12-port switches
S-EX-A-C2-P Software, EX Series Advanced license, Class 2 (24 ports), Perpetual license for EX4100-F 24-port switches
S-EX-P-C2-P Software, EX Series Premium license, Class 2 (24 ports), Perpetual license for EX4100-F 24-port switches
S-EX-A-C3-P Software, EX Series Advanced license, Class 3 (32 or 48 ports), Perpetual license for EX4100-F 48-port switches
S-EX-P-C3-P Software, EX Series Premium license, Class 3 (32 or 48 ports), Perpetual license for EX4100-F 48-port switches
S-EX4100-FBT-P Software, EX Series Flow Based Telemetry license, Perpetual license for all EX4100-F switches
Subscription Licenses
S-EX-A-C1-1 Software, EX Series Advanced license, Class 1 (12 ports), includes Juniper Mist Wired Assurance and VNA subscription for EX Series 12-port switches, 1 year
S-EX-A-C1-3 Software, EX Series Advanced license, Class 1 (12 ports), includes Juniper Mist Wired Assurance and VNA subscription for EX Series 12-port switches, 3 year
S-EX-A-C1-5 Software, EX Series Advanced license, Class 1 (12 ports), includes Juniper Mist Wired Assurance and VNA subscription for EX Series 12-port switches, 5 year
S-EX-A-C2-1 Software, EX Series Advanced license, Class 2 (24 ports), includes Juniper Mist Wired Assurance and VNA subscription for EX Series 24-port switches, 1 year
S-EX-A-C2-3 Software, EX Series Advanced license, Class 2 (24 ports), includes Juniper Mist Wired Assurance and VNA subscription for EX Series 24-port switches, 3 year
S-EX-A-C2-5 Software, EX Series Advanced license, Class 2 (24 ports), includes Juniper Mist Wired Assurance and VNA subscription for EX Series 24-port switches, 5 year
S-EX-A-C1-1-ND Software, EX Series Advanced license, Class 1 (12 ports), includes Juniper Mist Wired Assurance and VNA subscription for EX Series 12-port switches with SVC NEXT DAY support, 1 year
S-EX-A-C1-3-ND Software, EX Series Advanced license, Class 1 (12 ports), includes Juniper Mist Wired Assurance and VNA subscription for EX Series 12-port switches with SVC NEXT DAY support, 3 year
S-EX-A-C1-5-ND Software, EX Series Advanced license, Class 1 (12 ports), includes Juniper Mist Wired Assurance and VNA subscription for EX Series 12-port switches with SVC NEXT DAY support, 5 year
S-EX-P-C1-1-ND Software, EX Series Premium license, Class 1 (12 ports), includes Juniper Mist Wired Assurance and VNA subscription for EX Series 12-port switches with SVC NEXT DAY support, 1 year
S-EX-P-C1-3-ND Software, EX Series Premium license, Class 1 (12 ports), includes Juniper Mist Wired Assurance and VNA subscription for EX Series 12-port switches with SVC NEXT DAY support, 3 year
S-EX-P-C1-5-ND Software, EX Series Premium license, Class 1 (12 ports), includes Juniper Mist Wired Assurance and VNA subscription for EX Series 12-port switches with SVC NEXT DAY support, 5 year
S-EX-A-C2-1-ND Software, EX Series Advanced license, Class 2 (24 ports), includes Juniper Mist Wired Assurance and VNA subscription for EX Series 24-port switches with SVC NEXT DAY support, 1 year
S-EX-A-C2-3-ND Software, EX Series Advanced license, Class 2 (24 ports), includes Juniper Mist Wired Assurance and VNA subscription for EX Series 24-port switches with SVC NEXT DAY support, 3 year
S-EX-A-C2-5-ND Software, EX Series Advanced license, Class 2 (24 ports), includes Juniper Mist Wired Assurance and VNA subscription for EX Series 24-port switches with SVC NEXT DAY support, 5 year
S-EX-P-C2-1-ND Software, EX Series Premium license, Class 2 (24 ports), includes Juniper Mist Wired Assurance and VNA subscription for EX Series 24-port switches with SVC NEXT DAY support, 1 year
S-EX-P-C2-3-ND Software, EX Series Premium license, Class 2 (24 ports), includes Juniper Mist Wired Assurance and VNA subscription for EX Series 24-port switches with SVC NEXT DAY support, 3 year
S-EX-P-C2-5-ND Software, EX Series Premium license, Class 2 (24 ports), includes Juniper Mist Wired Assurance and VNA subscription for EX Series 24-port switches with SVC NEXT DAY support, 5 year
S-EX-A-C3-1-ND Software, EX Series Advanced license, Class 3 (32 or 48 ports), includes Juniper Mist Wired Assurance and VNA subscription for EX Series 48-port switches with SVC NEXT DAY support, 1 year
S-EX-A-C3-3-ND Software, EX Series Advanced license, Class 3 (32 or 48 ports), includes Juniper Mist Wired Assurance and VNA subscription for EX Series 48-port switches with SVC NEXT DAY support, 3 year
S-EX-A-C3-5-ND Software, EX Series Advanced license, Class 3 (32 or 48 ports), includes Juniper Mist Wired Assurance and VNA subscription for EX Series 48-port switches with SVC NEXT DAY support, 5 year
S-EX-P-C3-1-ND Software, EX Series Premium license, Class 3 (32 or 48 ports), includes Juniper Mist Wired Assurance and VNA subscription for EX Series 48-port switches with SVC NEXT DAY support, 1 year
S-EX-P-C3-3-ND Software, EX Series Premium license, Class 3 (32 or 48 ports), includes Juniper Mist Wired Assurance and VNA subscription for EX Series 48-port switches with SVC NEXT DAY support, 3 year
S-EX-P-C3-5-ND Software, EX Series Premium license, Class 3 (32 or 48 ports), includes Juniper Mist Wired Assurance and VNA subscription for EX Series 48-port switches with SVC NEXT DAY support, 5 year
S-EX-P-C2-1 Software, EX Series Premium license, Class 2 (24 ports), includes Juniper Mist Wired Assurance and VNA subscription for EX Series 24-port switches, 1 year
S-EX-P-C2-3 Software, EX Series Premium license, Class 2 (24 ports), includes Juniper Mist Wired Assurance and VNA subscription for EX Series 24-port switches, 3 year
S-EX-P-C2-5 Software, EX Series Premium license, Class 2 (24 ports), includes Juniper Mist Wired Assurance and VNA subscription for EX Series 24-port switches, 5 year
S-EX-A-C3-1 Software, EX Series Advanced license, Class 3 (32 or 48 ports), includes Juniper Mist Wired Assurance and VNA subscription for EX Series 48-port switches, 1 year
S-EX-A-C3-3 Software, EX Series Advanced license, Class 3 (32 or 48 ports), includes Juniper Mist Wired Assurance and VNA subscription for EX Series 48-port switches, 3 year
S-EX-A-C3-5 Software, EX Series Advanced license, Class 3 (32 or 48 ports), includes Juniper Mist Wired Assurance and VNA subscription for EX Series 48-port switches, 5 year
S-EX-P-C3-1 Software, EX Series Premium license, Class 3 (32 or 48 ports), includes Juniper Mist Wired Assurance and VNA subscription for EX Series 48-port switches, 1 year
S-EX-P-C3-3 Software, EX Series Premium license, Class 3 (32 or 48 ports), includes Juniper Mist Wired Assurance and VNA subscription for EX Series 48-port switches, 3 year
S-EX-P-C3-5 Software, EX Series Premium license, Class 3 (32 or 48 ports), includes Juniper Mist Wired Assurance and VNA subscription for EX Series 48-port switches, 5 year
S-EX-A-C1-1-COR Software, EX Series Advanced license, Class 1 (12 ports), includes Juniper Mist Wired Assurance and VNA subscription for EX Series 12-port switches with SVC CORE support, 1 year
S-EX-A-C1-3-COR Software, EX Series Advanced license, Class 1 (12 ports), includes Juniper Mist Wired Assurance and VNA subscription for EX Series 12-port switches with SVC CORE support, 3 year
S-EX-A-C1-5-COR Software, EX Series Advanced license, Class 1 (12 ports), includes Juniper Mist Wired Assurance and VNA subscription for EX Series 12-port switches with SVC CORE support, 5 year
S-EX-P-C1-1-COR Software, EX Series Premium license, Class 1 (12 ports), includes Juniper Mist Wired Assurance and VNA subscription for EX Series 12-port switches with SVC CORE support, 1 year
S-EX-P-C1-3-COR Software, EX Series Premium license, Class 1 (12 ports), includes Juniper Mist Wired Assurance and VNA subscription for EX Series 12-port switches with SVC CORE support, 3 year
S-EX-P-C1-5-COR Software, EX Series Premium license, Class 1 (12 ports), includes Juniper Mist Wired Assurance and VNA subscription for EX Series 12-port switches with SVC CORE support, 5 year
S-EX-A-C2-1-COR Software, EX Series Advanced license, Class 2 (24 ports), includes Juniper Mist Wired Assurance and VNA subscription for EX Series 24-port switches with SVC CORE support, 1 year
S-EX-A-C2-3-COR Software, EX Series Advanced license, Class 2 (24 ports), includes Juniper Mist Wired Assurance and VNA subscription for EX Series 24-port switches with SVC CORE support, 3 year
S-EX-A-C2-5-COR Software, EX Series Advanced license, Class 2 (24 ports), includes Juniper Mist Wired Assurance and VNA subscription for EX Series 24-port switches with SVC CORE support, 5 year
S-EX-P-C2-1-COR Software, EX Series Premium license, Class 2 (24 ports), includes Juniper Mist Wired Assurance and VNA subscription for EX Series 24-port switches with SVC CORE support, 1 year
S-EX-P-C2-3-COR Software, EX Series Premium license, Class 2 (24 ports), includes Juniper Mist Wired Assurance and VNA subscription for EX Series 24-port switches with SVC CORE support, 3 year
S-EX-P-C2-5-COR Software, EX Series Premium license, Class 2 (24 ports), includes Juniper Mist Wired Assurance and VNA subscription for EX Series 24-port switches with SVC CORE support, 5 year
S-EX-A-C3-1-COR Software, EX Series Advanced license, Class 3 (32 or 48 ports), includes Juniper Mist Wired Assurance and VNA subscription for EX Series 48-port switches with SVC CORE support, 1 year
S-EX-A-C3-3-COR Software, EX Series Advanced license, Class 3 (32 or 48 ports), includes Juniper Mist Wired Assurance and VNA subscription for EX Series 48-port switches with SVC CORE support, 3 year
S-EX-A-C3-5-COR Software, EX Series Advanced license, Class 3 (32 or 48 ports), includes Juniper Mist Wired Assurance and VNA subscription for EX Series 48-port switches with SVC CORE support, 5 year
S-EX-P-C3-1-COR Software, EX Series Premium license, Class 3 (32 or 48 ports), includes Juniper Mist Wired Assurance and VNA subscription for EX Series 48-port switches with SVC CORE support, 1 year
S-EX-P-C3-3-COR Software, EX Series Premium license, Class 3 (32 or 48 ports), includes Juniper Mist Wired Assurance and VNA subscription for EX Series 48-port switches with SVC CORE support, 3 year
S-EX-P-C3-5-COR Software, EX Series Premium license, Class 3 (32 or 48 ports), includes Juniper Mist Wired Assurance and VNA subscription for EX Series 48-port switches with SVC CORE support, 5 year
S-EX-A-C1-1-SD Software, EX Series Advanced license, Class 1 (12 ports), includes Juniper Mist Wired Assurance and VNA subscription for EX Series 12-port switches with SVC SAME DAY support, 1 year
S-EX-A-C1-3-SD Software, EX Series Advanced license, Class 1 (12 ports), includes Juniper Mist Wired Assurance and VNA subscription for EX Series 12-port switches with SVC SAME DAY support, 3 year
S-EX-A-C1-5-SD Software, EX Series Advanced license, Class 1 (12 ports), includes Juniper Mist Wired Assurance and VNA subscription for EX Series 12-port switches with SVC SAME DAY support, 5 year
S-EX-P-C1-1-SD Software, EX Series Premium license, Class 1 (212 ports), includes Juniper Mist Wired Assurance and VNA subscription for EX Series 12-port switches with SVC SAME DAY support, 1 year
S-EX-P-C1-3-SD Software, EX Series Premium license, Class 1 (12 ports), includes Juniper Mist Wired Assurance and VNA subscription for EX Series 12-port switches with SVC SAME DAY support, 3 year
S-EX-P-C1-5-SD Software, EX Series Premium license, Class 1 (12 ports), includes Juniper Mist Wired Assurance and VNA subscription for EX Series 12-port switches with SVC SAME DAY support, 5 year
S-EX-A-C2-1-SD Software, EX Series Advanced license, Class 2 (24 ports), includes Juniper Mist Wired Assurance and VNA subscription for EX Series 24-port switches with SVC SAME DAY support, 1 year
S-EX-A-C2-3-SD Software, EX Series Advanced license, Class 2 (24 ports), includes Juniper Mist Wired Assurance and VNA subscription for EX Series 24-port switches with SVC SAME DAY support, 3 year
S-EX-A-C2-5-SD Software, EX Series Advanced license, Class 2 (24 ports), includes Juniper Mist Wired Assurance and VNA subscription for EX Series 24-port switches with SVC SAME DAY support, 5 year
S-EX-P-C2-1-SD Software, EX Series Premium license, Class 2 (24 ports), includes Juniper Mist Wired Assurance and VNA subscription for EX Series 24-port switches with SVC SAME DAY support, 1 year
S-EX-P-C2-3-SD Software, EX Series Premium license, Class 2 (24 ports), includes Juniper Mist Wired Assurance and VNA subscription for EX Series 24-port switches with SVC SAME DAY support, 3 year
S-EX-P-C2-5-SD Software, EX Series Premium license, Class 2 (24 ports), includes Juniper Mist Wired Assurance and VNA subscription for EX Series 24-port switches with SVC SAME DAY support, 5 year
S-EX-A-C3-1-SD Software, EX Series Advanced license, Class 3 (32 or 48 ports), includes Juniper Mist Wired Assurance and VNA subscription for EX Series 48-port switches with SVC SAME DAY support, 1 year
S-EX-A-C3-3-SD Software, EX Series Advanced license, Class 3 (32 or 48 ports), includes Juniper Mist Wired Assurance and VNA subscription for EX Series 48-port switches with SVC SAME DAY support, 3 year
S-EX-A-C3-5-SD Software, EX Series Advanced license, Class 3 (32 or 48 ports), includes Juniper Mist Wired Assurance and VNA subscription for EX Series 48-port switches with SVC SAME DAY support, 5 year
S-EX-P-C3-1-SD Software, EX Series Premium license, Class 3 (32 or 48 ports), includes Juniper Mist Wired Assurance and VNA subscription for EX Series 48-port switches with SVC SAME DAY support, 1 year
S-EX-P-C3-3-SD Software, EX Series Premium license, Class 3 (32 or 48 ports), includes Juniper Mist Wired Assurance and VNA subscription for EX Series 48-port switches with SVC SAME DAY support, 3 year
S-EX-P-C3-5-SD Software, EX Series Premium license, Class 3 (32 or 48 ports), includes Juniper Mist Wired Assurance and VNA subscription for EX Series 48-port switches with SVC SAME DAY support, 5 year
Power Supplies
EX4100-F-PWR-75W Power adapter(75W) for EX4100-F-12T switch (power cord needs to be ordered separately)
EX4100-F-PWR-280W Power adapter(280W) for EX4100-F-12P switch (power cord needs to be ordered separately)
Mounting Options
EX-4PST-RMK Adjustable 4-post rack-mount kit for EX4100-F except EX4100-F-12 port switches
EX-WMK Wall Mount Kit for EX4100-F except EX4100-F-12 port switches
EX-RMK Rack Mount Kit for EX4100-F except EX4100-F-12 port switches
EX4100-F-12-RME Rack Mount Ears for EX4100-F-12P and EX4100-F-12T Switches Only
EX4100-F-12-PAT Rack Mount Power Adapter Tray for EX4100-F-12P and EX4100-F-12T Switches Only
EX4100-F-12-RMK Rack Mount Kit for EX4100-F-12P and EX4100-F-12T Switches Only
EX4100-F-12-WMK Wall Mount Kit for EX4100-F-12P and EX4100-F-12T Switches Only
EX4100-F-12-MMK Magnet Mount Kit for EX4100-F-12P and EX4100-F-12T Switches Only
EX4100-F-12-DRK Din Rail Kit for EX4100-F-12P and EX4100-F-12T Switches Only
EX4100-F-12-CGD Cable Guard for EX4100-F-12P and EX4100-F-12T Switches Only

Mỗi mẫu cổng -24 và cổng -48 của EX4100-F cung cấp một nguồn điện cố định và 4 x cổng đường uplinks cố định có hệ số dạng nhỏ SFP/SFP+ 1GbE/10GbE có thể cắm cộng với module quang (SFP+). Mỗi mẫu cổng EX4100-F-12 cung cấp 2 cổng đường uplink bằng đồng cố định 10GbE. Bộ chuyển mạch EX4100-F bao gồm 4 cổng 1GbE/10GbE SFP+ để hỗ trợ các kết nối Khung gầm ảo, có thể được cấu hình lại để sử dụng làm cổng Ethernet cho kết nối đường uplink. Các mẫu switch EX4100-F cung cấp 802.3af/at (PoE/PoE+) dựa trên tiêu chuẩn để cung cấp tới 30 watt trên bất kỳ cổng truy cập nào. Các công tắc EX4100-F có thể được cấu hình để cung cấp khả năng PoE nhanh và khả năng PoE vĩnh viễn.